வர்த்தக கடன் வழங்குபவர்

ஒரு வர்த்தக கடன் வழங்குநர் என்பது அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் விதிமுறைகளில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் ஒரு சப்ளையர். செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் ஒரு வாடிக்கையாளரின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய பொறுப்பாகவும், வர்த்தக கடனாளியின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்தாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒரு வர்த்தக கடனாளர் பொதுவாக அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எவ்வளவு கடன் வழங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும்போது அதன் நிதி அறிக்கைகள், கடன் அறிக்கைகள் மற்றும் கட்டண வரலாறுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறார்.