நெருக்கமாக வைத்திருக்கும் நிறுவனம்

நெருக்கமாக வைத்திருக்கும் நிறுவனம் என்பது ஒரு நிறுவனமாகும், அதன் பங்குகள் பெரும்பாலும் ஒரு சிறிய குழு முதலீட்டாளர்களால் வைத்திருக்கப்படுகின்றன. குடும்பத்திற்கு சொந்தமான வணிகங்கள் பொதுவாக நெருக்கமாக நடத்தப்படுவதாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் அவை பொதுவாக குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் பொதுவாக பகிரங்கமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுவதில்லை.

ஐ.ஆர்.எஸ் ஒரு நெருக்கமான நிறுவனத்தை வரையறுக்கிறது, அதில் ஐந்து அல்லது குறைவான முதலீட்டாளர்கள் வரி ஆண்டின் கடைசி பாதியில் எந்த நேரத்திலும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பங்குகளிலும் குறைந்தது பாதியை வைத்திருக்கிறார்கள், இது ஒரு தனிப்பட்ட சேவை நிறுவனம் அல்ல. தனிப்பட்ட சேவைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் கணக்கியல், ஆலோசனை மற்றும் சட்டத்தின் நடைமுறை.

இந்த வகை நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பீட்டைப் பெறுவது கடினம், ஏனென்றால் பங்குகளின் விற்பனை மிகக் குறைவு என்பதால் விலையை ஊகிக்க முடியும்.