69 விதி

தொடர்ச்சியாக கூட்டு வட்டி என்று கருதி, முதலீடு இரட்டிப்பாக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு 69 இன் விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு முதலீட்டிற்கான வருவாய் விகிதத்தால் 69 ஐ வகுத்து, அதன் விளைவாக 0.35 ஐ சேர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வது தேவையான காலத்தின் தோராயமான சரியான மதிப்பீட்டை அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு சொத்து முதலீட்டில் 20% வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதைக் கண்டறிந்து, தனது பணத்தை இரட்டிப்பாக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்பதை அறிய விரும்புகிறார். கணக்கீடு:

(69/20) + 0.35 = 3.8 ஆண்டுகள் அவரது பணத்தை இரட்டிப்பாக்க

விதியைப் பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு துல்லியமான வருவாய் கணக்கீட்டிற்கு மின்னணு விரிதாள் தேவைப்படுவதைக் காட்டிலும், ஒரு வருங்கால முதலீட்டை ஒரு கால்குலேட்டருடன் எளிதாக பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.

கருத்தின் மாறுபாடு 72 இன் விதி ஆகும், இது வருவாய் விகிதம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வருவாய் விகிதம் அதிகரிக்கும்போது 72 இன் விதி குறைவான துல்லியமான முடிவுகளை அளிக்கிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found