குட்டி ரொக்க வவுச்சர்

ஒரு குட்டி ரொக்க வவுச்சர் என்பது ஒரு குட்டி ரொக்கப் பெட்டியிலிருந்து பணம் எடுக்கப்படும் போதெல்லாம் ரசீதுகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலையான வடிவமாகும். வவுச்சர் பொதுவாக அலுவலக விநியோக கடையிலிருந்து வாங்கப்படுகிறது. இது ஒரு சிறிய வடிவமாகும், ஏனெனில் இது குட்டி பணப்பெட்டி அல்லது அலமாரியில் பொருந்த வேண்டும்.

குட்டி ரொக்கப் பெட்டியில் மீதமுள்ள பணத்தை மறுசீரமைப்பதற்கான ஒரு முக்கிய ஆதாரம் குட்டி ரொக்க வவுச்சர். ஒரு கணக்கியல் காலத்தின் தொடக்கத்தில், பெட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் இருக்க வேண்டும் மற்றும் வவுச்சர்கள் இல்லை (அவை முந்தைய மாதத்திற்கான மாத இறுதி நுழைவின் ஒரு பகுதியாக அகற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும்). பின்னர், குட்டி ரொக்கப் பெட்டியிலிருந்து பணம் வழங்கப்படுவதால், வவுச்சர்கள் அடிப்படையில் பணத்திற்காக மாற்றப்படுகின்றன. ஆக, மாத இறுதியில், குட்டி ரொக்கப் பெட்டியில் உள்ள மொத்தத் தொகை மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருப்புக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் - தவிர இப்போது மொத்தம் பணம் மற்றும் வவுச்சர்கள் இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. தொடக்க மற்றும் முடிவு புள்ளிவிவரங்களுக்கு இடையில் வேறுபாடு இருந்தால், எந்த வவுச்சர் ஆவணமும் இல்லாமல் பணம் அகற்றப்பட்டிருக்கலாம், இல்லையெனில் வவுச்சரில் உள்ள தொகை தவறாகக் கூறப்பட்டிருக்கலாம்.

மாத இறுதியில், வவுச்சர்களில் உள்ள தகவல்கள் குட்டி ரொக்கக் கணக்கில் வரவு வைக்க ஒரு பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்கி பலவிதமான செலவுக் கணக்குகளை டெபிட் செய்ய (பணம் வைக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளைப் பொறுத்து) தொகுக்கப்படுகிறது. அடிப்படை பரிவர்த்தனைகளின் சான்றாக பத்திரிகை நுழைவுடன் வவுச்சர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

குட்டி பண வவுச்சருக்கு இப்போது குறிப்பிட்டுள்ள பயன்பாடுகளைப் பொறுத்தவரை, அது குறித்த தகவல்களில் பின்வருபவை இருக்க வேண்டும்:

  • எடுக்கப்பட்ட பணத்தின் அளவு

  • பணம் எடுக்கப்பட்ட தேதி

  • பணத்தை எடுத்த நபரின் பெயர்

  • பணத்தை விநியோகிக்கும் நபரின் முதலெழுத்துக்கள்

  • வசூலிக்கப்பட வேண்டிய செலவு வகை

பொது லெட்ஜர் கணக்காளர் போதுமான பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்க அனுமதிக்க செலவின் பெயர் பொதுவாக போதுமான தகவலாக இருந்தாலும், செலவுக்கு கட்டணம் வசூலிக்க கணக்கு எண்ணை நீங்கள் வவுச்சரில் சேர்க்கலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

குட்டி ரொக்க ரசீது குட்டி ரொக்க ரசீது என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.