சோதனை இருப்புக்கும் இருப்புநிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு

சோதனை இருப்புக்கும் இருப்புநிலைக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், சோதனை இருப்பு ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் முடிவடையும் நிலுவைகளை பட்டியலிடுகிறது, அதே சமயம் இருப்புநிலை ஒவ்வொரு வரி உருப்படியிலும் பல முடிவு கணக்கு நிலுவைகளை திரட்டக்கூடும்.

இருப்புநிலை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளின் முக்கிய குழுவின் ஒரு பகுதியாகும். இது உள் பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே வழங்கப்படலாம், அல்லது கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் போன்ற வெளிநாட்டினருக்காகவும் இது கருதப்படலாம். இருப்புநிலை ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொத்துகள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு ஆகியவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு (பொதுவாக ஒரு மாதத்தின் முடிவில்) சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள் அல்லது சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் போன்ற கணக்கியல் கட்டமைப்பில் ஒன்றில் விவரிக்கப்பட்ட கணக்கியல் தரங்களின் அடிப்படையில் இது கட்டப்பட்டுள்ளது.

சோதனை இருப்பு என்பது பெரும்பாலான கணக்கியல் மென்பொருள்களில் ஒரு நிலையான அறிக்கையாகும், இது ஒவ்வொரு கணக்கிலும் முடிவடையும் நிலையை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் அடிப்படையில் பட்டியலிடுகிறது (மீண்டும், வழக்கமாக மாத இறுதியில்). இந்த அறிக்கை கணக்கியல் துறைக்குள்ளும், ஒரு நிறுவனத்தின் தணிக்கையாளர்களின் மூல ஆவணமாகவும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அறிக்கையில் பல பயன்கள் உள்ளன:

  • மொத்த டாலர் பற்றுகள் மொத்த டாலர் வரவுகளுக்கு சமம் என்பதை சரிபார்க்க

  • சரிசெய்தல் உள்ளீடுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு வேலை சோதனை சமநிலையை உருவாக்குவதற்கான பயன்பாட்டிற்கு

  • இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கையை உருவாக்குவதில் பயன்படுத்த, தானாகவே செய்ய கணக்கியல் மென்பொருள் இல்லை என்றால்

  • கணக்குகளில் முடிவடையும் நிலுவைகளைப் பெற தணிக்கையாளர்களின் பயன்பாட்டிற்கு

எனவே, ஒரு சோதனை இருப்புக்கும் இருப்புநிலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு:

  • திரட்டுதல். இருப்புநிலை பல கணக்குகளை ஒருங்கிணைக்கிறது, அதே நேரத்தில் சோதனை இருப்பு கணக்கு மட்டத்தில் தகவல்களை அளிக்கிறது (எனவே இது மிகவும் விரிவானது).

  • தரநிலைகள். ஒரு இருப்புநிலை குறிப்பிட்ட கணக்கியல் தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் சோதனை இருப்புக்கான கட்டாய வடிவம் இல்லை.

  • பயன்பாடு. இருப்புநிலை வெளிப்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே சமயம் சோதனை இருப்பு கணக்கியல் துறை மற்றும் தணிக்கையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • அறிக்கை நிலை. இருப்புநிலை ஒரு இறுதி அறிக்கை, அதே சமயம் சோதனை இருப்பு மற்ற அறிக்கைகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found