நிதித் தகவல்களைப் பயன்படுத்துபவர்கள்

ஒரு வணிகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நிதித் தகவலின் பல பயனர்கள் உள்ளனர். பின்வரும் பட்டியல் அதிக பயனர்களை வழங்குகிறது:

  • வாடிக்கையாளர்கள். முக்கிய வருங்கால வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதித் தகவலை ஒரு நீண்டகால சப்ளையராக இருப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறதா, அல்லது அவர்கள் சார்பாக ஒரு பெரிய திட்டத்தை முடிக்க நிறுவனத்திற்கு நிதி ஆதாரங்கள் இருக்கிறதா என்று மதிப்பாய்வு செய்ய விரும்புவார்கள்.

  • ஊழியர்கள். நிறுவனம் ஒரு நிலையான முதலாளியா என்பது குறித்து முடிவுகளை எடுக்க ஊழியர்கள் தகவல்களை மதிப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறார்கள். இந்த தகவலை அவர்களுக்கு வழங்குவது அவர்களின் ஆர்வத்தின் அளவையும் வணிகத்தில் பங்கேற்பையும் அதிகரிக்கும்.

  • அரசாங்கங்கள். ஒரு நிறுவனம் வணிகம் செய்யும் அரசாங்க அதிகார வரம்புகள் நிறுவனம் தேவையான அளவு வரிகளை செலுத்தியுள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க தகவல்களை கோரலாம்.

  • முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள். ஒரு பொது நிறுவனத்தை முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள் குழு பின்பற்றலாம். அப்படியானால், இந்த ஆய்வாளர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அமைப்பு ஒரு நல்ல முதலீடாக இருக்குமா என்பது குறித்த ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக நிறுவனத்தின் நிதித் தகவல் தேவை.

  • முதலீட்டாளர்கள். முதலீட்டாளர்கள் வணிகம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து தங்கள் முதலீட்டு முடிவை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்படுகிறார்களா அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தங்கள் முதலீட்டை விற்க வேண்டுமா என்பது பற்றிய முடிவுகளை எடுக்க தகவல்களை ஆராய விரும்புகிறார்கள்.

  • கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்கள். கடனளிப்பவர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்கள் வணிகத்திற்கு கடன் வழங்கலாமா, எந்த அளவுகளில் தங்கள் முடிவுகளின் ஒரு பகுதியாக தகவல் தேவைப்படும். அவர்கள் கடன் வாங்கிய நிதிகள் ஆபத்தில் உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க, காலப்போக்கில் அவர்கள் தகவல்களில் தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

  • மேலாண்மை குழு. அறிக்கையிடல் நிறுவனத்தின் மேலாளர்களுக்கு நிதி முடிவுகள், நிதி நிலை மற்றும் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கங்களை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்த செயல்பாட்டு மற்றும் நிதி முடிவுகளை எடுக்க நிதித் தகவல் தேவை.

  • மதிப்பீட்டு முகவர். ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமாக அல்லது அதன் பல்வேறு பாதுகாப்பு வெளியீடுகளுக்கு கடன் மதிப்பீட்டைப் பெறுவதற்கு ஒரு மதிப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் தகவலை உன்னிப்பாக ஆராய வேண்டும்.

  • தொழிற்சங்கங்கள். ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எந்தவொரு தொழிலாளர் தொழிற்சங்கங்களும் நிறுவனத்தின் பணம் செலுத்த முடியும் என்று அவர்கள் நம்புகின்ற ஒரு பேரம் பேசும் நிலையை அமைப்பதற்காக நிறுவனத்தின் நிதித் தகவல்களைப் பார்க்க விரும்புகிறார்கள்.

சுருக்கமாக, தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் ஒரு பெரிய குழுவிற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதித் தகவலுக்கான அணுகல் தேவைப்படுகிறது, அதனால்தான் கணக்கியல் தரநிலைகளுக்கு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் அதனுடன் கூடிய வெளிப்பாடுகளுக்குள் பணக்கார தகவல்களை வழங்க வேண்டும்.