அபூரண சந்தை

ஒரு அபூரண சந்தை என்பது அனைத்து தரப்பினருக்கும் முழுமையான தகவல்கள் இல்லாத சூழல், இதில் பங்கேற்பாளர்கள் விலைகளை பாதிக்கலாம். அனைத்து சந்தைகளும் ஓரளவிற்கு அபூரணமானவை. அபூரண சந்தைகளின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

  • ஏகபோகங்கள் மற்றும் ஒலிகோபோலிஸ். ஒரு அமைப்பு ஒரு ஏகபோகத்தை நிறுவியிருக்க முடியும், எனவே இது பொதுவாக மிக அதிகமாக கருதப்படும் விலைகளை வசூலிக்க முடியும். அதே நிலைமை ஒரு தன்னலக்குழுவில் எழுகிறது, அங்கு போட்டியாளர்கள் மிகக் குறைவு, விலையில் போட்டியிடுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை.

  • மாநில தலையீடு. அரசாங்கங்கள் ஒரு சந்தையில் தலையிடலாம், வழக்கமாக உண்மையான சந்தை மட்டத்திற்கு கீழே விலைகளை நிர்ணயிக்கலாம் (எண்ணெய் விலைக்கு மானியம் வழங்குவது போன்றவை). இது நிகழும்போது, ​​அதிகப்படியான அளவு வாங்கப்படுகிறது. தலைகீழ் நிலைமை கூட ஏற்படலாம், அங்கு ஒரு அரசாங்கம் அத்தகைய உயர் ஒழுங்குமுறை தடைகளை விதிக்கிறது, சில நிறுவனங்கள் போட்டியிட அனுமதிக்கப்படுகின்றன (முந்தைய ஏகபோக மற்றும் தன்னலக்குழு விவாதத்தைப் பார்க்கவும்).

  • பங்குச் சந்தை. பங்குச் சந்தையை ஒரு அபூரண சந்தையாகக் கருதலாம், ஏனெனில் முதலீட்டாளர்களுக்கு எப்போதும் பத்திரங்களை வழங்குபவர்களைப் பற்றிய மிக சமீபத்திய தகவல்களுக்கு உடனடி அணுகல் இல்லை.

  • தயாரிப்பு அம்சங்களை வேறுபடுத்துகிறது. போட்டியிடும் தயாரிப்புகள் வெவ்வேறு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும்போது ஒரு அபூரண சந்தை இருக்க முடியும். இதுபோன்ற நிலையில், வாங்குபவர்களுக்கு தயாரிப்புகளை ஒப்பிடுவதில் சிரமம் உள்ளது, எனவே அவர்களுக்காக அதிக கட்டணம் செலுத்தலாம்.

ஒரு அபூரண சந்தையின் வழக்கமான விளைவு என்னவென்றால், விவேகமான வர்த்தகர்கள் நிலைமையைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இது அதிகப்படியான அதிக விலையிலிருந்து லாபம் பெறும் ஏகபோக உரிமையாளர்களாகவோ, உள் தகவல்களின் அடிப்படையில் பத்திரங்களை வாங்கும் அல்லது விற்கும் முதலீட்டாளர்களாகவோ அல்லது செயற்கையாக குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாங்கி அதிக விலைக்கு வேறு இடங்களில் விற்கவோ மத்தியஸ்தத்தில் ஈடுபடும் வாங்குபவர்களாக இருக்கலாம்.