பொது லெட்ஜர் கணக்கு என்றால் என்ன?

ஒரு பொது லெட்ஜர் கணக்கு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பரிவர்த்தனை பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பதிவு. இந்த பரிவர்த்தனைகள் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், பங்கு, விற்பனை, செலவுகள், ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தலாம் - சாராம்சத்தில், இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கையில் திரட்டப்பட்ட அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும்.

ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வகை பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு தனி பொது லெட்ஜர் கணக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, சரக்கு சொத்துக்களின் பொதுவான பகுதிக்குள், மூலப்பொருட்கள் சரக்கு, பணியில் உள்ள சரக்கு, முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பட்டியல் மற்றும் பொருட்கள் (வாங்கிய) சரக்குகளுக்கு தனி பொது லெட்ஜர் கணக்குகள் இருக்கலாம். ஒரு நிறுவனம் பயன்படுத்தும் அனைத்து பொது லெட்ஜர் கணக்குகளின் முழுமையான பட்டியல் கணக்குகளின் அட்டவணையில் உள்ளது, இது கணக்கு எண்கள் மற்றும் கணக்கு விளக்கங்களின் எளிய பட்டியல். விளக்கப்படம் பொதுவாக அனைத்து இருப்புநிலைக் கணக்குகளையும் காண்பிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து அனைத்து வருமான அறிக்கை கணக்குகளும். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிற பொது லெட்ஜர் கணக்குகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

இருப்புநிலை கணக்குகள்

 • பணம்

 • பெறத்தக்க கணக்குகள்

 • சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்

 • நிலையான சொத்துக்கள்

 • திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

 • திரட்டப்பட்ட கடன்கள்

 • விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டும்

 • கடன்

 • பொது பங்கு

 • தக்க வருவாய்

வருமான அறிக்கை கணக்குகள்

 • விற்பனை

 • விற்ற பொருட்களின் கொள்முதல் விலை

 • இழப்பீட்டு செலவு

 • ஊதிய வரி செலவு

 • விளிம்பு நன்மைகள் செலவு

 • வாடகை செலவு

 • பயன்பாட்டு செலவு

 • விளம்பர செலவு

 • பயண மற்றும் பொழுதுபோக்கு செலவு

 • வணிக காப்பீட்டு செலவு

 • அலுவலகம் செலவுகளை வழங்குகிறது

 • வட்டி செலவு

 • சொத்து விற்பனையில் ஆதாயம் / இழப்பு

ஒரு சில பொது லெட்ஜர் கணக்குகள் கட்டுப்பாட்டு கணக்குகளாக நியமிக்கப்படுகின்றன. இந்த கணக்குகளில் துணை லெட்ஜர்களிடமிருந்து இடுகையிடப்பட்ட சுருக்க நிலுவைகள் மட்டுமே உள்ளன. பொது லெட்ஜரை ஒழுங்கீனம் செய்யும் பரிவர்த்தனை அளவைக் குறைப்பதற்காக இது செய்யப்படுகிறது. பெறத்தக்க கணக்குகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் ஆகியவை கட்டுப்பாட்டு கணக்குகளாக இருக்கலாம்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found