மேலும் முடிவை விற்கவும் அல்லது செயலாக்கவும்

மேலதிக முடிவை விற்க அல்லது செயலாக்குவது என்பது ஒரு பொருளை இப்போது விற்பது அல்லது கூடுதல் வருவாயைப் பெறுவதற்கு அதை மேலும் செயலாக்குவது. இந்த தேர்வு கூடுதல் செயலாக்கப் பணியின் ஒரு பகுதியாகச் செய்யப்பட வேண்டிய கூடுதல் செலவுகளை விட அதிகமாக இருக்குமா என்பதற்கான அதிகரித்த பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பச்சை விட்ஜெட்டை ஒரு யூனிட்டுக்கு 00 1.00 அதிகரிக்கும் செலவில் சிவப்பு விட்ஜெட்டாக மாற்ற முடியுமானால், அதிகரிக்கும் விலை ஆதாயம் ஒரு யூனிட்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 1 1.01 ஆக இருக்கும் வரை மேலும் செயலாக்குவது நல்லது.

உற்பத்தி செயல்முறையால் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புகள் உருவாக்கப்படும் போது விற்பனை அல்லது செயல்முறை மேலும் முடிவு பொதுவாக எழுகிறது. தயாரிப்புகளை பிரிக்கக்கூடிய கட்டத்தில் (பிளவு-புள்ளி புள்ளி), பொருட்களை உடனடியாக விற்க ஒரு தேர்வு உள்ளது அல்லது அதிக செயலாக்கத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலம் கூடுதல் மதிப்பைப் பிடிக்க முயற்சிக்கிறது. செயலாக்கத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு பொருளின் சந்தை விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு காலப்போக்கில் மாறுபடலாம். பிற்கால கட்ட தயாரிப்புக்கான சந்தை விலை குறைந்துவிட்டால், கூடுதல் செயலாக்கம் இல்லாமல் அதை விற்க அதிக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். மாறாக, ஒரு பிந்தைய கட்ட தயாரிப்புக்கான சந்தை விலை அதிகரித்தால், அதிக லாபத்தை அறுவடை செய்வதற்காக கூடுதல் செயலாக்கத்துடன் தொடர சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம்.