தேய்மானத்தின் நோக்கம்

தேய்மானத்தின் நோக்கம் ஒரு சொத்தின் செலவு அங்கீகாரத்தை அந்த சொத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயுடன் பொருத்துவதாகும். இது பொருந்தக்கூடிய கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது, அங்கு வருவாய் மற்றும் செலவுகள் இரண்டும் ஒரே அறிக்கையிடல் காலத்தில் வருமான அறிக்கையில் தோன்றும், இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிக்கையிடல் காலத்தில் ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது என்பதற்கான சிறந்த பார்வையை அளிக்கிறது.

இந்த பொருந்தக்கூடிய கருத்தின் சிக்கல் என்னவென்றால், வருவாய் உருவாக்கம் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்துக்கு இடையே ஒரு சிறிய தொடர்பு மட்டுமே உள்ளது. கட்டுப்பாட்டு பகுப்பாய்வின் கொள்கைகளின் கீழ், ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் அனைத்தும் இலாபத்தை உருவாக்கும் ஒற்றை அமைப்பாக கருதப்பட வேண்டும்; எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான சொத்தை குறிப்பிட்ட வருவாயுடன் இணைக்க வழி இல்லை.

இந்த இணைப்பு சிக்கலைச் சமாளிக்க, ஒவ்வொரு சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையையும் விட நிலையான தேய்மான வீதத்தை நாங்கள் கருதுகிறோம், இதனால் வருவாயை அங்கீகரிப்பதற்கும் காலப்போக்கில் செலவினங்களுக்கும் இடையிலான இணைப்பை தோராயமாக மதிப்பிடுகிறோம். ஒரு நிறுவனம் விரைவான தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்தும் போது இந்த தோராயமானது எங்கள் நம்பகத்தன்மையை இன்னும் அச்சுறுத்துகிறது, ஏனெனில் அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய காரணம் வரி செலுத்துவதைத் தள்ளிவைப்பதே (மற்றும் சிறந்த வருவாய் மற்றும் செலவினங்களுடன் பொருந்தாது). மேலும், தேய்மானச் செலவு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் பொருந்தக்கூடிய கொள்கை செயல்படாது, ஆனால் பருவகால விற்பனை சூழ்நிலைகளில் நிகழும் விற்பனை எதுவும் இல்லை.

வருவாயை உருவாக்குவதை சொத்து பயன்பாட்டுடன் மிக நெருக்கமாக இணைக்கும் தேய்மானம் என்பது குறைப்பு முறையாகும், இது இயற்கை வளங்களை பிரித்தெடுக்கும்போது அவற்றை செலவு செய்ய வசூலிக்கிறது. இருப்பினும், பெரும்பாலான விருப்பமான நிலையான சொத்துகளுக்கு இந்த விருப்பம் கிடைக்கவில்லை.

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் தேய்மானம் என்பது ஒரு சொத்தின் நியாயமான மதிப்பின் வீழ்ச்சியின் தோராயமாக நாம் கருதக்கூடாது, ஏனெனில் நியாயமான மதிப்பு காலப்போக்கில் அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையக்கூடும், மேலும் பயன்பாட்டிற்கு பதிலாக வழங்கல் மற்றும் தேவை தொடர்பானது.

நாம் தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்தாவிட்டால், எல்லா சொத்துக்களையும் வாங்கியவுடன் அவற்றைச் செலவழிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்போம். இந்த பரிவர்த்தனை நிகழும் மாதங்களில் இது பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும், அதன்பிறகு அந்த காலங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியது, அதனுடன் தொடர்புடைய வருவாய் அளவு அங்கீகரிக்கப்படும், ஈடுசெய்யும் செலவு இல்லாமல். எனவே, தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்தாத ஒரு நிறுவனம் முன் ஏற்றப்பட்ட செலவுகளைக் கொண்டிருக்கும், மேலும் மிகவும் மாறுபட்ட நிதி முடிவுகளை அனுபவிக்கும்.

தேய்மான தேய்மானத்திற்கான வழக்கமான பத்திரிகை நுழைவு என்பது தேய்மான செலவினத்திற்கான பற்று (இது வருமான அறிக்கையில் தோன்றும்) மற்றும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்திற்கான கடன் (இது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு கான்ட்ரா கணக்காகத் தோன்றுகிறது).