ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்து

ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்து என்பது முன்கூட்டியே செய்யப்பட்ட ஒரு செலவு ஆகும், அது இன்னும் நுகரப்படவில்லை. இது இரண்டு சூழ்நிலைகளில் ஒன்றிலிருந்து எழுகிறது:

  • குறுகிய நுகர்வு காலம். செலவு முன்கூட்டியே செய்யப்படுகிறது, மேலும் வாங்கிய பொருள் சில மாதங்களுக்குள் நுகரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்து ஒரு ப்ரீபெய்ட் செலவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, எனவே இது ஆரம்பத்தில் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்தாகத் தோன்றும்.

  • நீண்ட நுகர்வு காலம். செலவு முன்கூட்டியே செய்யப்படுகிறது, மேலும் ஏராளமான அறிக்கையிடல் காலங்கள் கடக்கும் வரை வாங்கிய பொருள் முழுமையாக நுகரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. இந்த வழக்கில், ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்து இருப்புநிலைப் பட்டியலில் நீண்ட கால சொத்தாக பதிவு செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்துகளாக வழக்கமாக கருதப்படும் செலவினங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ப்ரீபெய்ட் காப்பீடு

  • ப்ரீபெய்ட் வாடகை

  • ப்ரீபெய்ட் விளம்பரம்

  • பத்திர வழங்கல் செலவுகள்

செலவினங்களை ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்துகளாகக் கருதுவதற்கான காரணம் என்னவென்றால், தொடர்புடைய நன்மைகள் நுகரப்படுவதற்கு முன்பே அவை செலவுக்கு வசூலிக்கப்படும், இதன் விளைவாக முந்தைய அறிக்கையிடல் காலங்களில் அதிக செலவு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது, மேலும் பிற்கால காலங்களில் அதிக செலவு அங்கீகாரம்.

ஒரு வணிகமானது கணக்கியலின் பண அடிப்படையைப் பயன்படுத்தும் போது ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்துக் கருத்து பயன்படுத்தப்படாது, ஏனெனில் அந்த முறையின் கீழ் பணம் செலுத்தப்பட்டவுடன் செலவுகள் செலவுகளாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. எனவே, இந்த பொருட்கள் கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் ஒரே நேரத்தில் செலவிடப்படும்.

இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அமர்ந்திருக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்து உருப்படிகளை மறந்துவிடுவது எளிது, அதாவது கணக்குகள் தணிக்கையாளர்களால் ஆராயப்படும்போது, ​​ஆண்டு முடிவில் இந்த உருப்படிகளை பெரிய அளவில் எழுதுவது முனைகிறது. இந்த பெரிய எழுதுதலைத் தவிர்ப்பதற்கு, ஒரு விரிதாளில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட அனைத்து சொத்து உருப்படிகளையும் கண்காணிக்கவும், விரிதாளில் உள்ள தொகைகளை ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும் பொது லெட்ஜரில் பட்டியலிடப்பட்ட கணக்கு இருப்புடன் சரிசெய்யவும், கணக்கு நிலுவை சரிசெய்யவும் (வழக்கமாக ஒரு தேவைக்கு அவ்வப்போது கட்டணம்).

ஒத்திவைக்கப்பட்ட சொத்துக்களைக் கண்காணிப்பதில் தொடர்புடைய உழைப்பைத் தவிர்ப்பதற்கு, ஒரு கணக்கியல் கொள்கையை பின்பற்றுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், இதன் கீழ் குறைந்தபட்ச தொகையின் கீழ் வரும் செலவுகள் தானாகவே செலவுக்கு விதிக்கப்படும்.