கைசன் பட்ஜெட்

கைசென் என்பது தொடர்ச்சியாக செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதும் செலவுகளைக் குறைப்பதும் ஆகும். இந்த கருத்து நீண்ட காலத்திற்கு படிப்படியாக மேம்பாடுகளை அளிக்கிறது. ஒரு வணிகத்தின் திட்டமிட்ட முடிவுகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் செலவுக் குறைப்புகளை இணைப்பதன் மூலம் இந்த கருத்தை பட்ஜெட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த அணுகுமுறை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் அவற்றின் தற்போதைய நிலைகளுக்குக் கீழே செலவுகளைக் குறைக்கப் பயன்படுகிறது.

கைசென் பட்ஜெட் நிர்வாகத்தால் ஒரு பெரிய திட்டமிடலுக்கு அழைப்பு விடுகிறது, ஏனெனில் அவை வணிகத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்வதற்கு போதுமான நேரத்தையும் வளத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், சாத்தியமான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைக் கண்டறிந்து, இந்த திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்த மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் செலவுகள் வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் காரணியாக இருக்க வேண்டும்.

கைசென் நடவடிக்கைகள் காரணமாக செலவுக் குறைப்புகளின் அளவு குறிப்பிட்ட திட்டமிடப்பட்ட மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் அடிப்படையில் பட்ஜெட் செய்யப்படலாம். இருப்பினும், பட்ஜெட் காலம் ஒரு வருடத்தை உள்ளடக்கியது, மேலும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மிகக் குறுகிய காலங்களை உள்ளடக்கும், எனவே குறிப்பிட்ட மேம்பாடுகளை முழு பட்ஜெட் காலத்துடன் இணைப்பது கடினம். ஒரு மாற்றீடானது, செலவுக் குறைப்புகளின் வரலாற்று சதவீதத்தை வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் உள்ளிடுவதோடு, வரவு செலவுத் திட்ட செலவுக் குறைப்புத் தொகையுடன் ஏறக்குறைய பொருந்தக்கூடிய தற்போதைய கைசன் நடவடிக்கைகளை நம்பியிருப்பதும் ஆகும்.

பட்ஜெட்டில் கைசன் செலவுக் குறைப்புகளைச் சேர்ப்பது மேலாளர்களின் செயல்திறனைத் தீர்மானிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும், காலப்போக்கில் அவர்கள் உருவாக்கும் உண்மையான செலவுக் குறைப்புகளுடன் பட்ஜெட் எதிர்பார்ப்புகளை பொருத்துவதன் மூலம். இந்த தகவலை விளம்பரங்களின் கருத்தில் மற்றும் போனஸ் கொடுப்பனவுகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

கைசன் பட்ஜெட்டைப் பயன்படுத்துவதில் இரண்டு முக்கிய சிக்கல்கள் உள்ளன, அவை:

  • "குறைந்த தொங்கும் பழம்" அமைந்திருக்கும் போது, ​​முதல் சில ஆண்டுகளில் செலவுக் குறைப்புகளை அடைவது எளிதாக இருக்கலாம்; இந்த ஆரம்ப செலவுக் குறைப்புகளை அடைந்த பிறகு, கைசென்-தூண்டப்பட்ட செலவுக் குறைப்புகளின் சதவீதம் குறையக்கூடும், இது மேலாளர்களுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறது.

  • கைசன் தொடர்பான செலவுக் குறைப்புகளை அடைய முடியாவிட்டால், வரவுசெலவுத் திட்ட இலாபங்கள் மற்றும் பணப்புழக்கங்கள் தொலைதூரத்தில் கூட அடையப்படாமல் போகலாம், இதன் விளைவாக பட்ஜெட்டில் இருந்து கணிசமான சாதகமற்ற மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன.