விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயம்

விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயம் என்பது ஒரு பொருளின் விலையை உற்பத்தி செய்வதற்கான மாறி செலவில் அல்லது அதற்கு சற்று மேலே நிர்ணயிக்கும் நடைமுறையாகும். இந்த அணுகுமுறை பொதுவாக குறுகிய கால விலை நிர்ணய சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த நிலைமை பொதுவாக பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் எழுகிறது:

  • ஒரு நிறுவனம் பயன்படுத்த விரும்பும் குறைந்த அளவு மீதமுள்ள பயன்படுத்தப்படாத உற்பத்தி திறன் உள்ளது; அல்லது

  • ஒரு நிறுவனத்தால் அதிக விலைக்கு விற்க முடியவில்லை

முதல் காட்சி ஒரு நிறுவனம் நிதி ரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது - இது இன்னும் சில யூனிட் விற்பனையுடன் அதன் லாபத்தை அதிகரிக்க விரும்புகிறது. இரண்டாவது காட்சி விரக்தியில் ஒன்றாகும், அங்கு ஒரு நிறுவனம் வேறு எந்த வகையிலும் விற்பனையை அடைய முடியாது. இரண்டிலும், விற்பனை அதிகரிக்கும் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்; அவை நீண்ட கால விலை உத்தி என்று கருதப்படவில்லை, ஏனெனில் விலைகள் இந்த குறைந்த அளவை நிர்ணயிப்பது ஒரு வணிகத்தின் நிலையான செலவுகளை ஈடுசெய்யும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.

ஒரு பொருளின் மாறி செலவு பொதுவாக அதை உருவாக்க தேவையான நேரடி பொருட்கள் மட்டுமே. உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு உற்பத்தி வரியை உருவாக்க குறைந்தபட்ச மக்கள் தேவைப்படுவதால், நேரடி உழைப்பு அரிதாகவே முற்றிலும் மாறுபடும்.

விளிம்பு செலவு கணக்கீடு

ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் ஒரு தயாரிப்பை வடிவமைத்துள்ளது, இது variable 5.00 மாறி செலவுகள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட மேல்நிலை செலவுகளில் 50 3.50 ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஏபிசி அதன் அனைத்து சாதாரண யூனிட்டுகளையும் அதன் சாதாரண விலை புள்ளியான 00 10.00 க்கு விற்றுள்ளது, இன்னும் எஞ்சிய உற்பத்தி திறன் உள்ளது. ஒரு வாடிக்கையாளர் 6,000 யூனிட்களை நிறுவனத்தின் சிறந்த விலையில் வாங்க முன்வருகிறார். விற்பனையைப் பெற, விற்பனை மேலாளர் 00 6.00 விலையை நிர்ணயிக்கிறார், இது விற்கப்படும் ஒவ்வொரு யூனிட்டிலும் 00 1.00 அல்லது மொத்தம், 000 6,000 அதிகரிக்கும் லாபத்தை உருவாக்கும். விற்பனை மேலாளர் ஒரு யூனிட்டுக்கு 50 3.50 ஒதுக்கப்பட்ட மேல்நிலைகளை புறக்கணிக்கிறார், ஏனெனில் இது மாறி செலவு அல்ல.

விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயத்தின் நன்மைகள்

விளிம்பு செலவு விலை முறையைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் பின்வருமாறு:

  • லாபத்தை சேர்க்கிறது. விலைகளை மிகவும் உணர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள் இருப்பார்கள். இந்த குழு ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து குறைந்த விலை விலையில் ஈடுபட தயாராக இல்லாவிட்டால் அதை வாங்க முடியாது. அப்படியானால், ஒரு நிறுவனம் இந்த வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து சில அதிகரிக்கும் இலாபங்களை ஈட்ட முடியும்.

  • சந்தை நுழைவு. ஒரு நிறுவனம் குறுகிய காலத்தில் இலாபங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு தயாராக இருந்தால், அது சந்தையில் நுழைவதற்கு ஓரளவு செலவு விலையைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அதிக விலை உணர்திறன் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், விலை புள்ளிகள் அதிகரித்தால் அதை விட்டுவிட அதிக விருப்பம் உள்ளவர்கள்.

  • துணை விற்பனை. வாடிக்கையாளர்கள் தயாரிப்பு பாகங்கள் அல்லது சேவைகளை வலுவான விளிம்பில் வாங்கத் தயாராக இருந்தால், ஒரு பொருளை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் விற்க விளிம்பு செலவு விலையைப் பயன்படுத்துவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும், பின்னர் இந்த விற்பனையிலிருந்து லாபத்தைப் பெறலாம்.

விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயத்தின் தீமைகள்

பின்வருபவை விளிம்பு செலவு விலை முறையைப் பயன்படுத்துவதன் தீமைகள்:

  • நீண்ட கால விலை. நீண்ட கால விலை அமைப்பிற்கு இந்த முறை முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது, ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிலையான செலவுகளை கைப்பற்றாத விலைகளை ஏற்படுத்தும்.

  • சந்தை விலைகளை புறக்கணிக்கிறது. விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயம் விலைகளை அவற்றின் குறைந்தபட்ச குறைந்தபட்சமாக அமைக்கிறது. எந்தவொரு நிறுவனமும் அதன் விலைகளைத் தீர்மானிக்க வழக்கமாக இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதற்கு பதிலாக சந்தை விகிதத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் விலைகளை நிர்ணயித்திருந்தால் அது சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய ஏராளமான விளிம்பைக் கொடுக்கலாம்.

  • வாடிக்கையாளர் இழப்பு. ஒரு நிறுவனம் வழக்கமாக ஓரளவு செலவு விலையில் ஈடுபட்டு அதன் விலையை உயர்த்த முயற்சித்தால், அது விலை மாற்றங்களுக்கு மிகுந்த உணர்திறன் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கப்படுவதைக் காணலாம், யார் அதை ஒரே நேரத்தில் கைவிடுவார்கள்.

  • செலவு கவனம். இந்த விலை நிர்ணய மூலோபாயத்தில் வழக்கமாக ஈடுபடும் ஒரு நிறுவனம், லாபத்தை ஈட்டுவதற்காக தொடர்ந்து செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும், இது நிறுவனம் உயர் சேவை, உயர்தர சந்தை இடமாக மாற்ற விரும்பினால் நன்றாக வேலை செய்யாது.

விளிம்பு செலவு விலை நிர்ணயம்

அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறனைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு நிறுவனம் கூடுதல் லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மட்டுமே இந்த முறை பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது சாதாரண விலை நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு முறை அல்ல, ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனம் குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயிக்கிறது, அதில் இருந்து ஒரு நிறுவனம் குறைந்த (ஏதேனும் இருந்தால்) லாபத்தை மட்டுமே பெறும். சந்தை விலைகளின் அடிப்படையில் விலைகளை நிர்ணயிப்பது பொதுவாக நல்லது.