குறுகிய கால சொத்து

ஒரு குறுகிய கால சொத்து என்பது ஒரு வருடத்திற்குள் விற்கப்பட வேண்டிய, பணமாக மாற்றப்படும், அல்லது கடன்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்காக கலைக்கப்பட்ட ஒரு சொத்து. ஒரு வணிகத்தின் இயக்க சுழற்சி ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக இருக்கும் (மரம் வெட்டுதல் தொழில் போன்றவை) அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், பொருந்தக்கூடிய காலம் என்பது ஒரு வருடத்திற்கு பதிலாக வணிகத்தின் இயக்க சுழற்சி ஆகும். ஒரு இயக்க சுழற்சி என்பது உற்பத்திக்காக பொருட்கள் மறுவிற்பனை செய்யப்படுவதிலிருந்து அல்லது மறுவிற்பனை செய்யப்படும் காலத்திலிருந்து வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் பெறப்படும் வரை அல்லது அவை பெறப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு பணம் செலுத்தும் காலம். பின்வருபவை அனைத்தும் பொதுவாக குறுகிய கால சொத்துகளாக கருதப்படுகின்றன:

  • பணம்

  • சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்

  • பெறத்தக்க வர்த்தக கணக்குகள்

  • பெறத்தக்க பணியாளர் கணக்குகள்

  • ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் (ப்ரீபெய்ட் வாடகை அல்லது ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை)

  • அனைத்து வகையான சரக்குகளும் (மூலப்பொருட்கள், செயல்பாட்டில் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள்)

எந்தவொரு ப்ரீபெய்ட் செலவினங்களும் ஒரு வருடத்திற்குள் செலவிடப்படாது என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால், அதற்கு பதிலாக அவை நீண்ட கால சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். பின்னர், ஒரு வருடத்திற்குள் அவர்கள் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் போது, ​​அவை அந்த நேரத்தில் குறுகிய கால சொத்துகளாக மறுவகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு குறுகிய கால சொத்து aதற்போதைய சொத்து.