பண்புக்கூறு மாதிரி வரையறை

பண்புக்கூறு மாதிரியானது ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உருப்படிகள் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முழு மக்கள்தொகையை அவற்றின் பண்புகள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்றன என்பது பற்றிய அனுமானங்களைச் செய்வது ஆகியவை அடங்கும். ஒரு ஆவணத்தில் அங்கீகரிக்கும் கையொப்பம் அல்லது ஒப்புதல் முத்திரை இருப்பது போன்ற சில குணாதிசயங்களுக்காக ஒரு மக்களை சோதிக்க தணிக்கையாளர்களால் இந்த கருத்து அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல்வேறு கணக்கியல் கட்டுப்பாடுகள் நம்பகமான முறையில் செயல்படுகின்றனவா என்பதை தீர்மானிக்க இந்த கருத்தை பயன்படுத்தலாம். கட்டுப்பாடுகளின் செயல்பாடு தணிக்கையாளர்களுக்கு முக்கியமானது, ஏனெனில் வாடிக்கையாளரின் கட்டுப்பாடுகள் நம்பமுடியாததாக இருக்கும்போது தணிக்கை நடத்துவது அவர்களுக்கு அதிக உழைப்பு மிகுந்ததாகும்.

பண்பு மாதிரியின் விளைவாக பைனரி - ஒரு நிபந்தனை உள்ளது அல்லது அது இல்லை. எனவே, பண்பு மாதிரியில் சாம்பல் பகுதி இல்லை. வழக்கமான பண்புக்கூறு மாதிரி சோதனைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • 60 விலைப்பட்டியலில் 50 விற்பனை உத்தரவால் ஆதரிக்கப்பட்டது

  • Supp 1,000 க்கு மேல் இருந்த 40 சப்ளையர் விலைப்பட்டியலில் 38 ஒப்புதல் கையொப்பத்தைக் கொண்டிருந்தன

  • 20 நிலையான சொத்து வாங்குதல்களில் 19 நிறுவனத்தின் தலைவர் கையொப்பமிட்ட துணை அங்கீகார ஆவணம் இருந்தது

  • 80 விலைப்பட்டியலில் 3 கட்டணம் செலுத்துவதற்கு தாமதமாகும்

  • 11 சப்ளையர் விலைப்பட்டியலில் 2 இல் ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடி எடுக்கப்படவில்லை

  • 211 பத்திரிகை உள்ளீடுகளில் 13 தவறான கணக்கில் வெளியிடப்பட்டன

பண்புக்கூறு மாதிரி சோதனையின் முடிவுகள் பின்னர் அந்த சோதனைக்கு நிறுவப்பட்ட தாங்கக்கூடிய பிழை விகிதத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சோதனை முடிவுகள் தாங்கக்கூடிய பிழை விகிதத்தை விட மோசமாக இருந்தால், சோதனை தொடர்பான கட்டுப்பாட்டு புள்ளி தோல்வியுற்றது, மேலும் அவை திருத்தப்பட வேண்டும் அல்லது மாற்றப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் ஒப்புதல்களுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க தோல்வி விகிதம் 3% ஆகவும், சோதனை விகிதம் 5% ஆகவும் இருந்தால், கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க, ஊழியர்களை மீண்டும் பயிற்றுவிக்க, மற்றும் / அல்லது சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தோல்வி விகிதத்தைக் குறைக்க கொள்முதல் ஒப்புதல் நடைமுறையை மாற்ற வேண்டியது அவசியம். பண்புக்கூறு மாதிரி மூலம்.

சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிழை விகிதத்திற்கு சற்று வெளியே வரும்போது, ​​ஒரு பெரிய மாதிரி அளவைக் கொண்டு அதிக சோதனைகளை மேற்கொள்வது உண்மையான பிழை விகிதத்தை ஏற்படுத்தும், இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிழை விகிதத்திற்குள் வரும். ஆகவே, ஒரு சிறிய பண்புக்கூறு மாதிரி முடிவுக்கு பலரின் முதல் எதிர்வினை ஒரு பெரிய மாதிரிக் குழுவுடன் தொடர்ந்து சோதனை செய்வதாகும். மாதிரி அளவின் இந்த விரிவாக்கம் ஒரு சிறந்த முடிவைக் கொடுக்காது, ஏனெனில் அசல் சிறிய மாதிரி அளவு ஏற்கனவே அடிப்படை பிழை வீதத்தைப் பற்றிய சரியான நுண்ணறிவை வழங்கியுள்ளது.

உள் கட்டுப்பாடுகளை சோதிக்க பண்புக்கூறு மாதிரி பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சோதனைகளின் முடிவுகளை ஒரு நிறுவனத்தின் வெளிப்புற தணிக்கையாளர்களால் பயன்படுத்தலாம், அவர்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் எவ்வாறு தணிக்கை செய்யப்படும் என்பதற்கான சொந்த நடைமுறைகளை உருவாக்கும்போது கணக்கியல் கட்டுப்பாடுகளின் சோதிக்கப்பட்ட திறன்களை நம்புவதற்கு (அல்லது இல்லை) தேர்வு செய்யலாம்.