நெகிழ்வான பட்ஜெட்

நெகிழ்வான பட்ஜெட் கண்ணோட்டம்

ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட் உண்மையான வருவாய் மட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் சரிசெய்கிறது. கணக்கியல் காலம் முடிந்ததும் உண்மையான வருவாய் அல்லது பிற செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நெகிழ்வான பட்ஜெட்டில் நுழைகின்றன, மேலும் இது உள்ளீடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டை உருவாக்குகிறது. பட்ஜெட் பின்னர் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்கான உண்மையான செலவுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை உருவாக்க தேவையான படிகள்:

 1. அனைத்து நிலையான செலவுகளையும் கண்டறிந்து அவற்றை பட்ஜெட் மாதிரியில் பிரிக்கவும்.

 2. செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மாறும்போது அனைத்து மாறி செலவுகள் எந்த அளவிற்கு மாறுகின்றன என்பதை தீர்மானிக்கவும்.

 3. பட்ஜெட் மாதிரியை உருவாக்கவும், அங்கு நிலையான செலவுகள் மாதிரியில் "கடினமாக குறியிடப்படுகின்றன", மற்றும் மாறுபட்ட செலவுகள் தொடர்புடைய செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் சதவீதமாக அல்லது செயல்பாட்டு அளவீட்டுக்கான ஒரு செலவாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.

 4. கணக்கியல் காலம் முடிந்ததும் மாதிரியில் உண்மையான செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உள்ளிடவும். இது நெகிழ்வான பட்ஜெட்டில் மாறி செலவுகளை புதுப்பிக்கிறது.

 5. உண்மையான செலவினங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட காலத்திற்கான விளைவாக வரும் நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை கணக்கியல் அமைப்பில் உள்ளிடவும்.

இந்த அணுகுமுறை மிகவும் பொதுவான நிலையான பட்ஜெட்டில் இருந்து மாறுபடுகிறது, இதில் உண்மையான வருவாய் நிலைகளுடன் வேறுபடாத நிலையான தொகைகளைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. பட்ஜெட் மற்றும் உண்மையான அறிக்கைகள் ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டின் கீழ் நிலையான பட்ஜெட்டின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டதை விட மிகவும் பொருத்தமான மாறுபாடுகளை அளிக்கின்றன, ஏனெனில் பட்ஜெட் மற்றும் உண்மையான செலவுகள் இரண்டும் ஒரே செயல்பாட்டு அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் பொருள் மாறுபாடுகள் நிலையான பட்ஜெட்டின் கீழ் இருப்பதை விட சிறியதாக இருக்கும், மேலும் இது மிகவும் செயல்படக்கூடியதாக இருக்கும்.

ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை உருவாக்க முடியும், இது அதிநவீன மட்டத்தில் இருக்கும். கருத்தில் பல வேறுபாடுகள் இங்கே:

 • அடிப்படை நெகிழ்வான பட்ஜெட். அதன் எளிமையான, நெகிழ்வான பட்ஜெட் வருவாயுடன் நேரடியாக மாறுபடும் செலவுகளை மாற்றுகிறது. குறிப்பிடப்பட்ட வருவாய் மட்டத்தில் என்ன செலவுகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அடைய உண்மையான வருவாயால் பெருக்கப்படும் மாதிரியில் பொதுவாக ஒரு சதவீதம் கட்டப்பட்டுள்ளது. விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையைப் பொறுத்தவரை, விற்பனையின் சதவீதத்தை விட, ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு செலவு பயன்படுத்தப்படலாம்.

 • இடைநிலை நெகிழ்வான பட்ஜெட். சில செலவுகள் வருவாயைத் தவிர மற்ற செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளுடன் வேறுபடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, தலைமையகத்தின் மாற்றங்களுடன் தொலைபேசி செலவுகள் மாறுபடலாம். அப்படியானால், இந்த மற்ற செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நெகிழ்வான பட்ஜெட் மாதிரியுடன் ஒருங்கிணைக்க முடியும்.

 • மேம்பட்ட நெகிழ்வான பட்ஜெட். வருவாய் அல்லது பிற நடவடிக்கைகளின் சில வரம்புகளுக்குள் மட்டுமே செலவுகள் மாறுபடும்; அந்த வரம்புகளுக்கு வெளியே, வேறுபட்ட விகிதச் செலவுகள் பொருந்தக்கூடும். ஒரு அதிநவீன நெகிழ்வான பட்ஜெட் இந்த செலவினங்களுக்கான விகிதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட அளவீடுகள் அவற்றின் இலக்கு வரம்புகளை மீறினால் மாற்றும்.

சுருக்கமாக, ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட் ஒரு நிறுவனத்திற்கு பல நிலைகளில் பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவியை வழங்குகிறது.

நெகிழ்வான பட்ஜெட்டின் நன்மைகள்

நெகிழ்வான பட்ஜெட் ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய கருத்து. இங்கே பல நன்மைகள் உள்ளன:

 • மாறி செலவு சூழலில் பயன்பாடு. வணிகச் செயல்பாடுகளின் அளவோடு செலவுகள் நெருக்கமாக இணைந்திருக்கும் வணிகங்களில் நெகிழ்வான பட்ஜெட் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதாவது சில்லறைச் சூழல் போன்றவை மேல்நிலை பிரிக்கப்பட்டு ஒரு நிலையான செலவாகக் கருதப்படலாம், அதே நேரத்தில் பொருட்களின் விலை நேரடியாக வருவாயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 • செயல்திறன் அளவீட்டு. செயல்பாட்டு நிலைகளின் அடிப்படையில் நெகிழ்வான பட்ஜெட் மறுசீரமைப்பதால், மேலாளர்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு நல்ல கருவியாகும் - பட்ஜெட் எந்தவொரு செயல்பாட்டு மட்டங்களிலும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் நெருக்கமாக இணைந்திருக்க வேண்டும்.

 • பட்ஜெட் திறன். வருவாய் அல்லது பிற செயல்பாட்டு புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படாத பட்ஜெட்டை மிக எளிதாக புதுப்பிக்க நெகிழ்வான பட்ஜெட்டிங் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த அணுகுமுறையின் கீழ், மேலாளர்கள் அனைத்து நிலையான செலவினங்களுக்கும், வருவாய் அல்லது பிற செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் விகிதமாக மாறி செலவினங்களுக்கும் தங்கள் ஒப்புதலை வழங்குகிறார்கள். பின்னர் பட்ஜெட் ஊழியர்கள் பட்ஜெட்டின் எஞ்சிய பகுதியை நிறைவு செய்கிறார்கள், இது நெகிழ்வான பட்ஜெட்டில் உள்ள சூத்திரங்கள் மூலம் பாய்ந்து தானாக செலவு அளவை மாற்றுகிறது.

இந்த புள்ளிகள் நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை மேம்பட்ட பட்ஜெட் பயனருக்கு ஈர்க்கும் மாதிரியாக ஆக்குகின்றன. இருப்பினும், நெகிழ்வான பட்ஜெட்டுக்கு மாறுவதற்கு முடிவு செய்வதற்கு முன், பின்வரும் எதிர்நீக்க சிக்கல்களைக் கவனியுங்கள்.

நெகிழ்வான பட்ஜெட்டின் தீமைகள்

நெகிழ்வான பட்ஜெட் ஒரு நிலையான பட்ஜெட்டில் உள்ளார்ந்த பல சிக்கல்களைத் தீர்க்க ஒரு சிறந்த வழியாகத் தோன்றுகிறது. இருப்பினும், இதில் பல தீவிரமான சிக்கல்களும் உள்ளன, அவை பின்வரும் புள்ளிகளில் நாங்கள் உரையாற்றுகிறோம்:

 • உருவாக்கம். நெகிழ்வு பட்ஜெட் ஒரு நல்ல கருவி என்றாலும், அதை வகுத்து நிர்வகிப்பது கடினம். அதன் சூத்திரத்தில் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், பல செலவுகள் முழுமையாக மாறாது, அதற்கு பதிலாக ஒரு நிலையான செலவுக் கூறுகளைக் கணக்கிட்டு பட்ஜெட் சூத்திரத்தில் சேர்க்க வேண்டும். மேலும், செலவு சூத்திரங்களை உருவாக்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவிட முடியும், இது பட்ஜெட் செயல்முறைக்கு மத்தியில் வழக்கமான பட்ஜெட் ஊழியர்கள் கிடைப்பதை விட அதிக நேரம் ஆகும்.

 • நிறைவு தாமதம். நிதி அறிக்கைகளுடன் ஒப்பிடுவதற்கு ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை கணக்கியல் மென்பொருளில் முன்பே ஏற்ற முடியாது. அதற்கு பதிலாக, ஒரு நிதி அறிக்கை காலம் முடியும் வரை கணக்காளர் காத்திருக்க வேண்டும், பின்னர் வருவாய் மற்றும் பிற செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளை பட்ஜெட் மாதிரியில் உள்ளிட வேண்டும், மாதிரியிலிருந்து முடிவுகளைப் பிரித்தெடுத்து அவற்றை கணக்கியல் மென்பொருளில் ஏற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் பட்ஜெட்டுக்கு எதிரான உண்மையான தகவல்களைக் கொண்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிட முடியும், இது நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிடுவதை தாமதப்படுத்துகிறது.

 • வருவாய் ஒப்பீடு. ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டில், உண்மையான வருவாயுடன் பட்ஜெட்டை ஒப்பிடுவது இல்லை, ஏனெனில் இரண்டு எண்களும் ஒரே மாதிரியானவை. இந்த மாதிரி உண்மையான செலவினங்களை எதிர்பார்த்த செலவினங்களுடன் பொருத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, வருவாய் அளவை ஒப்பிடாமல். உண்மையான வருவாய் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மேல் அல்லது குறைவாக உள்ளதா என்பதை முன்னிலைப்படுத்த வழி இல்லை.

 • பயன்பாடு. சில நிறுவனங்கள் எந்தவொரு மாறுபட்ட செலவுகளையும் கொண்டிருக்கின்றன, நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை உருவாக்குவதில் சிறிதும் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, அவை எந்தவொரு செயலுக்கும் பதிலளிப்பதில் வேறுபடாத நிலையான மேல்நிலை ஒரு பெரிய அளவைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மென்பொருளைப் பதிவிறக்கும் ஒரு வலை அங்காடியைக் கவனியுங்கள்; கடையை பராமரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு செலவு தேவைப்படுகிறது, மேலும் கிரெடிட் கார்டு கட்டணத்தைத் தவிர, விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை எதுவும் இல்லை. இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை உருவாக்குவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை, ஏனெனில் இது நிலையான பட்ஜெட்டில் இருந்து மாறுபடாது.

சுருக்கமாக, ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டை உருவாக்க கூடுதல் நேரம் தேவைப்படுகிறது, நிதி அறிக்கைகளை வெளியிடுவதில் தாமதம், வருவாய் மாறுபாடுகளை அளவிடாது, சில பட்ஜெட் மாதிரிகளின் கீழ் இது பொருந்தாது. இவை அதன் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் கடுமையான சிக்கல்கள்.