காப்பீடு நிர்வாகத்தை கோருகிறது

காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களின் நிர்வாகம் கணிசமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இந்த உரிமைகோரல்களுக்கான பதிலளிப்பு நேரம் நீண்டதாக இருக்கக்கூடும், மேலும் காகிதப்பணி முறையாக நிரப்பப்படாவிட்டால் உரிமைகோரல் நிராகரிப்புக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட உரிமைகோரல் நிர்வாக செயல்முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் இந்த சிக்கலைத் தணிக்க முடியும். இந்த செயல்முறை ஓட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் எந்தவொரு உரிமைகோரலையும் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னர் முடிக்கப்பட வேண்டிய செயல்பாடுகளின் பட்டியல். ஒரு சரிபார்ப்பு பட்டியலின் இருப்பு, உரிமைகோரல் தீர்வுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் ஒரு முக்கிய படியை நிறுவனத்தை இழக்க வைக்கிறது. தொடர்புடைய பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்வதற்கும் இதேபோன்ற வகையின் எதிர்கால இழப்புகளின் அபாயத்தைத் தணிப்பதற்கும் பிற படிகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும். சரிபார்ப்பு பட்டியலில் பின்வரும் உருப்படிகள் இருக்க வேண்டும்:

  • உருப்படிகள். உரிமைகோரலில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு பொருளின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு, மாற்று செலவு மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு மற்றும் இந்த தகவலின் ஆதாரங்களையும் பட்டியலிடுங்கள்.

  • செலவு உருவாக்கம். நிகழ்வின் போது நிறுவனம் தக்கவைத்துள்ள அனைத்து தொடர்புடைய செலவுகளையும் திரட்டுங்கள், அதற்காக திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு உரிமை கோரலாம்.

  • தொடர்புத் தகவலை சரிசெய்யவும். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய உரிமைகோரல் சரிசெய்தியின் பெயரை பதிவுகளிலிருந்து இழுத்து, இந்த தகவல் இன்னும் சரியானதா என்பதை சரிபார்க்கவும்.

  • உள் அறிவிப்புகள். தொடர்புடைய இழப்பை பதிவு செய்ய வேண்டிய நிறுவனத்திற்குள் உள்ளவர்களுக்கு அறிவிக்கவும் அல்லது முதலீட்டாளர்கள் அல்லது நிலைமையை மூத்த நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்கவும்.

  • சிக்கல் பகுப்பாய்வு. உரிமைகோரலுக்கான காரணத்தை மதிப்பாய்வு செய்து, இந்த வகை இழப்பு மீண்டும் எழாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என்று விசாரிக்கவும்.

  • சொத்து பாதுகாப்பு. சேதமடைந்த சொத்துக்கு மேலும் சேதம் ஏற்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். எடுத்துக்காட்டாக, நீர் சேதமடைந்த சொத்தை உலர்ந்த இடத்திற்கு நகர்த்தவும். இல்லையெனில், ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவை மட்டுமே காப்பீட்டாளர் செலுத்துவார்.

இந்த வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய, சரிபார்ப்பு பட்டியலுடன் இணங்குவதை மதிப்பாய்வு செய்ய அவ்வப்போது உள் தணிக்கை செய்யுங்கள்.

பிற சிக்கல்களில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அதன் காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களை நிர்வகிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது. அப்படியானால், உரிமைகோரல்கள் துல்லியமாகவும் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன என்பதையும், சமர்ப்பிப்புகளில் அதிக விகிதம் செலுத்தப்படுவதையும் சரிபார்க்க ஒரு கண்காணிப்பு செயல்முறை இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.