மொத்த விளிம்பு விகிதம்

மொத்த விளிம்பு விகிதம் என்பது ஒரு விற்பனையாளர் ஒரு வாங்குபவருக்கு வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விலையை கணக்கிட்ட பிறகு மீதமுள்ள ஒவ்வொரு விற்பனை டாலரின் விகிதமாகும். இந்த விகிதத்தைக் கணக்கிட, மொத்த லாபத்தை நிகர விற்பனையால் வகுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விற்பனையாளர் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை அனுப்பி வாடிக்கையாளருக்கு $ 10,000 கட்டணம் செலுத்துகிறார், அதே நேரத்தில் அனுப்பப்பட்ட பொருட்களின் cost 3,000 செலவை வசூலிக்கிறார். இதன் விளைவாக மொத்த விளிம்பு $ 7,000 ஆகும், இதற்காக மொத்த விளிம்பு விகிதம்:

$ 7,000 மொத்த லாபம் Net $ 10,000 நிகர விலை = 70% மொத்த விளிம்பு விகிதம்

கார்ப்பரேட் சம்பளம், சந்தைப்படுத்தல் செலவுகள், பயன்பாடுகள், வாடகை மற்றும் அலுவலகப் பொருட்கள் என நிர்வாகச் செலவுகளைச் செலுத்த மொத்த அளவு பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஒரு வணிகத்தின் மேலாளர்கள் மொத்த விளிம்பு விகிதத்தை உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு சிறிய சரிவு கூட வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த இலாபத்தில் வீழ்ச்சியைக் குறிக்கும். மேலும் கவலை என்னவென்றால், நிகர விலையை கணக்கிடுவதற்கான செலவுகள் தொழிற்சாலை மேல்நிலை போன்ற சில நிலையான செலவுகளை உள்ளடக்கும். இதுபோன்ற நிலையில், விற்பனை குறைவாக இருக்கும்போது மொத்த இலாப அளவு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் (அல்லது இல்லாதது), ஏனெனில் நிலையான செலவுகள் ஈடுகட்டப்பட வேண்டும். விற்பனை அளவு அதிகரிக்கும் போது, ​​நிலையான செலவுக் கூறு முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும், இதனால் அதிக விற்பனையானது லாபமாகப் பாய்கிறது. ஆக, மொத்த அளவு விகிதம் விற்பனை அளவு குறைவாக இருக்கும்போது குறைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, மேலும் யூனிட் அளவு அதிகரிக்கும் போது விற்பனையின் விகிதமாக அதிகரிக்கிறது. நிலையான செலவு கூறு மிகவும் குறைவாக இருக்கும்போது இந்த விளைவு குறைவாகத் தெரிகிறது.

மொத்த விளிம்பு விகிதம் மொத்த இலாப விகிதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.