துணை தயாரிப்பு வரையறை

ஒரு துணை தயாரிப்பு என்பது ஒரு தற்செயலான தயாரிப்பு ஆகும், இது பல தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் உற்பத்தி செயல்முறையால் உருவாக்கப்படுகிறது. செயல்முறையால் உருவாக்கப்பட்ட பிற தயாரிப்புகள் அமைப்பின் முதன்மை வெளியீடாகக் கருதப்படுகின்றன. துணை தயாரிப்புகளை விற்க முடியும்; மாற்றாக, துணை தயாரிப்புகளிலிருந்து பெறக்கூடிய எந்தவொரு வருவாயும் மிகச் சிறியவை, அவை வெறுமனே கழிவுகளாக நிராகரிக்கப்படுகின்றன. துணை தயாரிப்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஒரு ஃபீட்லாட் செயல்பாட்டிலிருந்து உரம்

  • ஒரு மரத்தூள் மரத்தூள்

  • ஒரு உப்பு நீக்கும் ஆலையில் இருந்து உப்பு

  • தானிய அறுவடை நடவடிக்கையிலிருந்து வைக்கோல்

துணை தயாரிப்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு வருவாய்க்கும் பொதுவான கணக்கியல் என்பது உற்பத்தி முறையிலிருந்து உருவாக்கப்படும் முதன்மை தயாரிப்புகளுக்கு விற்கப்படும் பொருட்களின் விலைக்கு எதிராக அவற்றை ஈடுசெய்வதாகும். இந்த வருவாய்களை இதர வருவாயாக பதிவு செய்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. எந்தவொரு அணுகுமுறையும் ஒரே நிகர லாப எண்ணிக்கையை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், துணை தயாரிப்புகளின் விற்பனையை இதர வருவாயாக பதிவுசெய்தால், அறிவிக்கப்பட்ட விற்பனையின் அளவு ஒரு சிறிய அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். துணை தயாரிப்புகளுக்கு நீங்கள் எந்தவொரு பொருள் செலவு அல்லது மேல்நிலை செலவையும் ஒதுக்க தேவையில்லை; அதற்கு பதிலாக, உற்பத்தி செய்யப்படும் முதன்மை தயாரிப்புகளுக்கு அனைத்து உற்பத்தி செலவுகளையும் ஒதுக்குவது எளிது.

பிளவு-ஆஃப் முறையின் விற்பனை மதிப்பு மற்றும் நிகர உணரக்கூடிய மதிப்பு முறை போன்ற துணை தயாரிப்புகளின் விலையை கணக்கிடுவதற்கு வேறு, மிகவும் சிக்கலான முறைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை கணக்கியல் செயல்முறைக்கு கணிசமான சிக்கலை அறிமுகப்படுத்துகின்றன, எனவே பொதுவாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து பல தயாரிப்புகள் உருவாக்கப்படும்போது, ​​மற்ற தயாரிப்புகளின் மதிப்புடன் ஒப்பிடுகையில் எந்தெந்தவற்றில் சிறிய மறுவிற்பனை மதிப்பு இருப்பதைப் பார்ப்பதன் மூலம் துணை தயாரிப்புகளை அறிய முடியும். முதன்மை தயாரிப்புகள் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளுக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு இல்லை என்றால், அவை அனைத்தையும் முதன்மை தயாரிப்புகளாக கருதுங்கள்.