கூட்டு நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

கூட்டாண்மை என்பது வணிக அமைப்பின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் வணிகத்தின் செயல்களுக்கு உரிமையாளர்களுக்கு வரம்பற்ற தனிப்பட்ட பொறுப்பு உள்ளது. கூட்டாண்மை உரிமையாளர்கள் தங்கள் சொந்த நிதிகளையும் நேரத்தையும் வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்துள்ளனர், மேலும் அது சம்பாதிக்கும் எந்த இலாபத்திலும் விகிதாசாரத்தில் பங்கு கொள்கிறார்கள். வியாபாரத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட பங்காளிகளும் இருக்கலாம், அவர்கள் நிதிகளை பங்களிப்பார்கள், ஆனால் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க மாட்டார்கள். ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பங்குதாரர் அவர் அல்லது அவள் வணிகத்தில் முதலீடு செய்த நிதிக்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார்; அந்த நிதிகள் செலுத்தப்பட்டவுடன், கூட்டாளரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக வரையறுக்கப்பட்ட பங்குதாரருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இல்லை. வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாளர்கள் இருந்தால், வணிகத்தின் செயலில் மேலாளராக இருக்கும் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட பொது பங்காளியும் இருக்க வேண்டும்; இந்த நபருக்கு அடிப்படையில் ஒரு உரிமையாளரின் அதே பொறுப்புகள் உள்ளன.

கூட்டாட்சியின் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

  • மூலதனத்தின் ஆதாரம். பல கூட்டாளர்களுடன், ஒரு வணிகத்திற்கு ஒரு தனியுரிம உரிமையை விட மூலதனத்தின் மிகச் சிறந்த ஆதாரம் உள்ளது.

  • சிறப்பு. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொது பங்குதாரர்கள் இருந்தால், பலதரப்பட்ட திறன் கொண்ட பல நபர்கள் ஒரு வணிகத்தை நடத்துவது சாத்தியமாகும், இது அதன் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மேம்படுத்த முடியும். பொதுவாக, வணிகத்திற்குள் அதிக நிபுணத்துவம் இருக்கிறது என்று இது குறிக்கலாம்.

  • குறைந்தபட்ச வரி தாக்கல். கூட்டாண்மை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய படிவம் 1065 ஒரு சிக்கலான வரி தாக்கல் அல்ல.

  • இரட்டை வரிவிதிப்பு இல்லை. ஒரு நிறுவனத்தில் இருப்பதைப் போல இரட்டை வரிவிதிப்பு இல்லை. அதற்கு பதிலாக, லாபம் உரிமையாளர்களுக்கு நேராக பாய்கிறது.

கூட்டாட்சியின் தீமைகள் பின்வருமாறு:

  • வரம்பற்ற பொறுப்பு. பொது உரிமையாளர்களுக்கு கூட்டாளரின் கடமைகளுக்கு வரம்பற்ற தனிப்பட்ட பொறுப்பு உள்ளது, அதே ஒரு தனியுரிமையைப் போலவே. இது ஒரு கூட்டு மற்றும் பல பொறுப்பு, அதாவது கடன் வழங்குநர்கள் முழு வணிகத்தின் கடமைகளுக்காக ஒரு பொது கூட்டாளரைத் தொடரலாம்.

  • சுய வேலைவாய்ப்பு வரி. K-1 அட்டவணையில் புகாரளிக்கப்பட்ட சாதாரண வருமானத்தில் ஒரு பங்குதாரரின் பங்கு சுய வேலைவாய்ப்பு வரிக்கு உட்பட்டது. இந்த வரிகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படாத வணிகத்தால் உருவாக்கப்படும் அனைத்து இலாபங்களுக்கும் இது 15.3% வரி (சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவ பராமரிப்பு) ஆகும்.