வருடாந்திர செலுத்த வேண்டிய அட்டவணையின் தற்போதைய மதிப்பு | தற்போதைய மதிப்பு அட்டவணை

வருடாந்திரம் என்பது ஒரே இடைவெளியில் மற்றும் அதே அளவுகளில் காலப்போக்கில் நிகழும் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகள் ஆகும். ஒவ்வொரு கட்டணமும் ஒரு காலத்தின் தொடக்கத்தில் செலுத்தப்படும்போது வருடாந்திர செலுத்த வேண்டிய தொகை எழுகிறது; ஒரு காலகட்டத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்படும்போது இது ஒரு சாதாரண வருடாந்திரமாகும். வருடாந்தம் செலுத்த வேண்டிய பொதுவான எடுத்துக்காட்டு வாடகைக் கொடுப்பனவாகும், இது வாடகைக் காலத்தின் தொடக்கத்தில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஒரு வருடாந்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டு, ஒரு சொத்தை வாங்குபவரிடமிருந்து விற்பனையாளருக்கு செலுத்தும் தொடர் ஆகும், அங்கு வாங்குபவர் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளைத் தருவதாக உறுதியளிக்கிறார். ஆக, ஏபிசி க்ளோதியர்ஸ் டோவர் ரியல் எஸ்டேட்டிலிருந்து ஒரு கிடங்கை, 000 800,000 க்கு வாங்குகிறார், மேலும் கிடங்கிற்கு 100,000 டாலர் எட்டு கொடுப்பனவுகளுடன் பணம் செலுத்துவதாக உறுதியளிக்கிறார், ஆண்டுக்கு ஒரு கட்டணம் செலுத்தும் இடைவெளியில் செலுத்தப்படுவார்; இந்த கொடுப்பனவுகள் வருடாந்திரமாகும்.

ஒரு வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிட நீங்கள் விரும்பலாம், இன்று அது எவ்வளவு மதிப்புள்ளது என்பதைக் காணலாம். வருடாந்திர தொகையை தள்ளுபடி செய்ய வட்டி விகிதத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது. வட்டி விகிதம் நீங்கள் மற்ற முதலீடுகள், மூலதனத்தின் பெருநிறுவன செலவு அல்லது வேறு சில நடவடிக்கைகளின் மூலம் பெறும் தற்போதைய தொகையின் அடிப்படையில் இருக்க முடியும்.

வருடாந்திர அட்டவணை ஒரு வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பை நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரு முறையைக் குறிக்கிறது. தொடர்ச்சியான சமமான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட தள்ளுபடி விகிதத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் கொடுப்பனவுகளின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்ட காரணியை வருடாந்திர அட்டவணையில் கொண்டுள்ளது. கொடுப்பனவுகளில் ஒன்றால் இந்த காரணியை நீங்கள் பெருக்கும்போது, ​​கொடுப்பனவுகளின் தற்போதைய மதிப்பை நீங்கள் அடைவீர்கள். எனவே, நீங்கள் தலா $ 10,000 5 செலுத்துதல்களைப் பெற்று 8% தள்ளுபடி வீதத்தைப் பயன்படுத்த எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், காரணி 4.3121 ஆக இருக்கும் ("8%" நெடுவரிசை மற்றும் "n" வரிசையின் குறுக்குவெட்டில் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி "5" இன். நீங்கள் 4.3121 காரணியை $ 10,000 ஆல் பெருக்கி, வருடாந்திர மதிப்பான, 43,121 ஐ அடையலாம்.

1 காரணமாக வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பிற்கான விகித அட்டவணை