பரிவர்த்தனை ஆபத்து

பரிவர்த்தனை ஆபத்து என்பது ஒரு வணிக பரிவர்த்தனைக்கு ஒரு தரப்பு தொடர்புடைய அந்நிய செலாவணி வீதத்தில் மோசமான மாற்றத்தால் பணத்தை இழக்கும் நிகழ்தகவு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நிறுவனம், அமெரிக்காவில் ஒரு நிறுவனத்தால் விற்கப்படும் உற்பத்தி சாதனங்களுக்காக யு.எஸ். டாலர்களில் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறது, 30 நாட்களில் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இடைப்பட்ட 30 நாட்களில் யூரோக்களுக்கான பரிமாற்ற வீதம் பலவீனமடைந்தால், வாங்குபவர் விற்பனையாளருக்கு செலுத்த வேண்டிய டாலர்களை வாங்க அதிக யூரோக்களை செலவிட வேண்டியிருக்கும். அத்தகைய பரிவர்த்தனையின் கட்சிகள் பரிவர்த்தனை அபாயத்தை குறைக்க அல்லது அகற்ற ஹெட்ஜிங் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைவதற்கும் அதைத் தீர்ப்பதற்கும் இடையே நீண்ட காலம் இருக்கும்போது பரிவர்த்தனை ஆபத்து அதிகரிக்கும், ஏனெனில் தொடர்புடைய பரிமாற்ற வீதம் மாறுபட அதிக நேரம் உள்ளது.