மாற்று செலவுகள்

மாற்று செலவுகள் மூலப்பொருட்களை பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தயாரிப்புகளாக மாற்ற தேவையான உற்பத்தி செலவுகள் ஆகும். முடிவடையும் சரக்குகளின் மதிப்பைப் பெற செலவு கணக்கியலில் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர் அது நிதி அறிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஒரு பொருளை உருவாக்குவதற்கான அதிகரிக்கும் செலவைத் தீர்மானிக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம், இது விலை நிர்ணய நோக்கங்களுக்காக பயனுள்ளதாக இருக்கும். மாற்று நடவடிக்கைகள் உழைப்பு மற்றும் உற்பத்தி மேல்நிலை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருப்பதால், மாற்று செலவுகளின் கணக்கீடு:

மாற்று செலவுகள் = நேரடி உழைப்பு + உற்பத்தி மேல்நிலை

எனவே, மாற்று செலவுகள் அனைத்தும் உற்பத்தி செலவுகள் தவிர மூலப்பொருட்களின் விலை. மாற்று செலவாகக் கருதப்படும் செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நேரடி உழைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சலுகைகள் மற்றும் ஊதிய வரி

 • உபகரணங்கள் தேய்மானம்

 • உபகரணங்கள் பராமரிப்பு

 • தொழிற்சாலை வாடகை

 • தொழிற்சாலை பொருட்கள்

 • தொழிற்சாலை காப்பீடு

 • எந்திரம்

 • ஆய்வு

 • உற்பத்தி பயன்பாடுகள்

 • உற்பத்தி மேற்பார்வை

 • சிறிய கருவிகள் செலவுக்கு வசூலிக்கப்படுகின்றன

பட்டியலிலிருந்து பார்க்க முடிந்தால், அனைத்து மாற்று செலவுகளிலும் பெரும்பகுதி உற்பத்தி மேல்நிலை வகைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தி ஓட்டத்திற்கு ஒரு வணிகத்திற்கு அசாதாரண மாற்று செலவுகள் ஏற்பட்டால் (முதல் பாஸில் தவறான சகிப்புத்தன்மை காரணமாக பாகங்களை மறுவேலை செய்வது போன்றவை), செலவு இல்லை என்ற அடிப்படையில், இந்த கூடுதல் செலவுகளை மாற்று செலவு கணக்கீட்டிலிருந்து விலக்குவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். அன்றாட செலவு நிலைகளின் பிரதிநிதி.

மாற்று செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டு

ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் மார்ச் மாதத்தில் நேரடி உழைப்பு மற்றும் தொடர்புடைய செலவுகளில் மொத்தம் $ 50,000, அத்துடன் தொழிற்சாலை மேல்நிலை செலவில், 000 86,000 ஆகும். மார்ச் மாதத்தில் ஏபிசி 20,000 யூனிட்களை உற்பத்தி செய்தது. ஆகையால், மாதத்திற்கான ஒரு யூனிட்டிற்கான மாற்று செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு 80 6.80 ஆகும் (மொத்த மாற்று செலவுகளில் 6 136,000 என கணக்கிடப்படுகிறது.