நீர்மை நிறை

பணப்புழக்கம் என்பது ஒரு நிறுவனம் அதன் கடன்களை சரியான நேரத்தில் செலுத்தும் திறன் ஆகும், ஏனெனில் அவை அவற்றின் அசல் கட்டண விதிமுறைகளின் கீழ் பணம் செலுத்த வேண்டியவை. ஒரு பெரிய அளவு பணம் மற்றும் தற்போதைய சொத்துக்கள் கையில் இருப்பது அதிக அளவு பணப்புழக்கத்திற்கு சான்றாக கருதப்படுகிறது.

ஒரு தனிப்பட்ட சொத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் போது, ​​பணப்புழக்கம் என்பது சொத்தை குறுகிய அறிவிப்பு மற்றும் குறைந்த தள்ளுபடியில் பணமாக மாற்றும் திறனைக் குறிக்கிறது. பல வாங்குபவர்களுடனும் விற்பனையாளர்களுடனும் செயலில் உள்ள சந்தையை வைத்திருப்பது பொதுவாக அதிக அளவு பணப்புழக்கத்தை விளைவிக்கும்.