ஒரு டைம் வரையறைக்கு

பெர் டைம் என்பது ஒரு முதலாளியால் அதன் ஊழியர்களுக்கு செலுத்தப்படும் செலவுகளுக்கான தினசரி கொடுப்பனவு ஆகும். இந்த கட்டணம் வழக்கமாக பணியாளர் பயணத்துடன் தொடர்புடையது, மேலும் சாலையில் செல்லும்போது அதன் ஊழியர்கள் ஹோட்டல்களுக்கும் உணவிற்கும் செலவழிக்க வேண்டும் என்று முதலாளி எதிர்பார்க்கும் நிலையான தொகை இது. நிறுவன வியாபாரத்தில் இருக்கும்போது தங்கள் சொந்த கார்களை ஓட்டும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிலையான மைலேஜ் வீதமாகும். இந்த நிலையான தினசரி தொகையை செலுத்துவதன் மூலம், பணியாளர் செலவு அறிக்கைகளை மறுஆய்வு செய்வதன் மூலம் முதலாளி வழங்க முடியும். ஒரு தினசரி தொகையை விட வேண்டுமென்றே குறைவாக செலவழித்து, பின்னர் ஒரு தினசரி தொகையை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் பணியாளர்கள் ஒரு தினசரி ஏற்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

ஒரு முதலாளி விரும்பும் எந்தவொரு தொகையும் செலுத்த முடியும், ஆனால் பொதுவாக பின்பற்றப்படும் சில தரநிலைகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் உள்நாட்டு வருவாய் சேவையால் வெளியிடப்பட்ட நிலையான மைலேஜ் வீதத்தை முதலாளிகள் செலுத்துகிறார்கள். ஒரு தினசரி தகவலின் மற்றொரு ஆதாரம் பொது சேவைகள் நிர்வாகம் ஆகும், இது ஒரு வழிகாட்டியை தவறாமல் வெளியிடுகிறது, இது ஏராளமான நகரங்களுக்கான பயண மற்றும் பொழுதுபோக்கு திருப்பிச் செலுத்தும் செலவுகளைக் கூறுகிறது.