சம்பளம் மற்றும் விளிம்புகள்

சம்பளம் மற்றும் விளிம்புகள் என்பது ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் மொத்த இழப்பீடு ஆகும். இந்த தொகையில் அடிப்படை ஊதியம், போனஸ் மற்றும் கமிஷன்கள் மட்டுமல்லாமல், மருத்துவ காப்பீடு, ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள் போன்ற அனைத்து சலுகைகளும் அடங்கும். பல வேலை வாய்ப்புகளை மதிப்பிடும்போது, ​​ஒவ்வொரு வருங்கால முதலாளியும் வழங்கக்கூடிய இழப்பீட்டுத் தொகையை ஒப்பிடக்கூடிய வகையில் ஒரு நபர் முழு சம்பளத்தையும் விளிம்புகளையும் தொகுக்க வேண்டும்.