செலுத்த வேண்டிய சராசரி கணக்குகள்

ஒரு வணிகத்தின் பொறுப்பு நிலைமையை சரியாக அளவிட கணக்குகளின் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை சராசரியாக தேவைப்படுகிறது. இந்த அணுகுமுறை பொதுவாக பதிவுசெய்யப்பட்ட தொகையை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது, இது மாத இறுதிக் கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையாகும். வணிக விகிதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை இணைக்கும்போது இது மிகவும் அவசியம், குறிப்பாக கடன் உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த தகவல் கடன் வழங்குபவருக்கு தெரிவிக்கப்படும் போது.

சில சப்ளையர்கள் மாத இறுதியில் மட்டுமே கட்டணம் செலுத்துவதால், மாதத்தின் பிற நாட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் முடிவடையும் செலுத்த வேண்டிய இருப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும். இருப்பினும், செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையும் குறைகிறது கீழே காசோலை ரன் முடிந்ததும், செலுத்த வேண்டியவை செலுத்தப்பட்டதும் எந்த நாளிலும் சராசரி. எடுத்துக்காட்டாக, சப்ளையர்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறை பணம் செலுத்தினால், செலுத்த வேண்டிய நிலுவை மாதத்தின் நான்கு நாட்களில் சராசரிக்குக் குறைவாக இயங்கும்.

இந்த சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, மாதத்தின் ஒவ்வொரு வணிக நாளுக்கும் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையைத் திரட்டி பின்னர் மொத்த வணிக நாட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கலாம். நிச்சயமாக, அதிகரித்த துல்லியம் நிலை தினசரி செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகளைக் கண்காணிக்கத் தேவையான கூடுதல் உழைப்பின் செலவில் வருகிறது. கணக்கியல் அமைப்பின் அறிக்கை எழுத்தாளர் ஒரு தானியங்கி அறிக்கையை தினசரி செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வகைப்படுத்தி, சராசரி கணக்குகளை செலுத்த வேண்டிய எண்ணிக்கையை தானாக உருவாக்கினால் இது இன்னும் நியாயமான மாற்றாக இருக்கலாம். மற்றொரு மாறுபாடு என்னவென்றால், முடிவடையும் வாராந்திர புள்ளிவிவரத்தின் அடிப்படையில் மாதாந்திர சராசரி செலுத்த வேண்டிய எண்ணிக்கையை உருவாக்குவது.

தினசரி செலுத்த வேண்டிய இருப்பு காலப்போக்கில் ஒப்பீட்டளவில் சீரானதாக இருந்தால் செலுத்த வேண்டிய சராசரி கணக்குகளை கணக்கிட வேண்டிய அவசியமில்லை. இருப்பினும், பெரும்பாலான நாட்களில் சிறிய மாறுபாடு உள்ள சூழ்நிலைகளில் கூட, ஒரு மாத இறுதி இருப்பு வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் ஆபத்து உள்ளது. ஒரு அசாதாரண செலுத்த வேண்டிய நிலுவை ஒரு அளவீட்டில் இணைப்பதற்கான ஆபத்து குறைவாக இருந்தால், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளின் சராசரி தொகையை விட, மாத இறுதி எண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்துவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.