தகுதிவாய்ந்த ஈவுத்தொகை வரையறை

ஒரு தகுதிவாய்ந்த ஈவுத்தொகை என்பது ஒரு பெருநிறுவன விநியோகமாகும், இது மிகக் குறைந்த மூலதன ஆதாய விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள், தகுதிவாய்ந்த ஈவுத்தொகையைப் பெறும் எவரும் சாதாரண வரி விகிதத்தை விட, அந்த ஈவுத்தொகையின் மிகக் குறைந்த மூலதன ஆதாய வீதத்தை செலுத்துவார்கள். பெறப்பட்ட சாதாரண ஈவுத்தொகைகளுக்கு செலுத்தப்படும் வரி விகிதம் சாதாரண வருமானத்திற்கான வரி விகிதத்திற்கு சமம், அதே சமயம் தகுதிவாய்ந்த ஈவுத்தொகை மீதான வரி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் 0% முதல் 15% வரை, பெறுநரின் வரி அடைப்பைப் பொறுத்து இருக்கும். அதிக வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு 20% வரி பொருந்தும். ஈவுத்தொகையை தகுதி வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை அளவுகோல்கள்:

  • வைத்திருக்கும் காலம். ஈவுத்தொகை பெறுநருக்கு முன்னாள் டிவிடெண்ட் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்னர் தொடங்கும் 121 நாள் காலகட்டத்தில் 60 நாட்களுக்கு மேல் பங்குகளின் உரிமையை வைத்திருக்க வேண்டும். ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குபவர் இருக்கும்போது, ​​ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவால் ஈவுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே முதல் ஈவுத்தொகை தேதி வரையறுக்கப்படுகிறது. இல்லை அடுத்த ஈவுத்தொகை கட்டணத்தைப் பெற உரிமை உண்டு.

  • செலுத்துவோர். ஈவுத்தொகையை செலுத்தும் நிறுவனம் ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கார்ப்பரேஷன், அல்லது அமெரிக்காவுடன் வரி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தகுதிபெறும் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம் அல்லது அமெரிக்காவிற்குள் நிறுவப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் உடனடியாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம்.

இந்த அளவுகோல்களின் கீழ் தகுதிபெறும் ஈவுத்தொகை படிவம் 1099-DIV இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒவ்வொரு காலண்டர் ஆண்டின் முடிவையும் தொடர்ந்து பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

சுருக்கமாக, ஒரு தகுதிவாய்ந்த ஈவுத்தொகை என்பது ஈவுத்தொகையில் செலுத்தப்படும் வரி விகிதத்துடன் மட்டுமே தொடர்புடைய ஒரு கருத்து. இது எந்தவொரு கணக்கியல் தரத்தின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கியல் தலைப்பு அல்ல.