தக்க வருவாயின் அறிக்கை

தக்க வருவாய் அறிக்கையின் வரையறை

தக்க வருவாய் அறிக்கை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் தக்க வருவாய் கணக்கில் மாற்றங்களை சரிசெய்கிறது. அறிக்கை தக்க வருவாய் கணக்கில் தொடக்க இருப்புடன் தொடங்குகிறது, பின்னர் லாபம் மற்றும் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் போன்ற பொருட்களை சேர்க்கிறது அல்லது கழிக்கிறது. அறிக்கையின் பொதுவான கணக்கீட்டு அமைப்பு:

தக்க வருவாயைத் தொடங்குதல் + நிகர வருமானம் - ஈவுத்தொகை = தக்க வருவாயை முடித்தல்

தக்க வருவாயின் அறிக்கை பொதுவாக ஒரு தனி அறிக்கையாக வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் மற்றொரு நிதிநிலை அறிக்கையின் அடிப்பகுதியிலும் சேர்க்கப்படலாம்.

தக்க வருவாய் அறிக்கையின் எடுத்துக்காட்டு

தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாயின் அறிக்கையின் மிகவும் எளிமையான பதிப்பை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு காட்டுகிறது:

அர்னால்ட் கட்டுமான நிறுவனம்

தக்க வருவாய் அறிக்கை

12 / 31x2 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கு


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found