உலகளாவிய கட்டண அடையாளக் குறியீடு

ஒரு வணிகத்தின் கணக்கியல் ஊழியர்கள் பின்வரும் காரணங்களுக்காக, எந்தவொரு வெளி தரப்பினருக்கும் வங்கி கணக்கு தகவல்களை வழங்க முனைவதில்லை:

  • நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை அகற்றும் ஆச் டெபிட்டை உருவாக்க யாராவது தகவலைப் பயன்படுத்தலாம்

  • நிறுவனம் அடிக்கடி கணக்குகளை மாற்றுகிறது, இதனால் எந்தவொரு வாடிக்கையாளருக்கும் கணக்கில் அறிவிப்பு மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும்

உலகளாவிய கட்டண அடையாளக் குறியீடு (UPIC) பயன்படுத்தப்படும்போது இரண்டு சிக்கல்களும் நீக்கப்படும்.

UPIC ஒரு கணக்கு எண்ணைக் காட்டிலும் வங்கி முகவரியாக கருதப்பட வேண்டும். கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு எண் UPIC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. யுபிஐசி பின்னர் அடிப்படை கணக்கு எண்ணை மறைக்கும் ஒரு முன்னணியாக செயல்படுகிறது. யுனிவர்சல் ரூட்டிங் / டிரான்ஸிட் (யுஆர்டி) எண்ணுடன் இணைந்தால், உள்வரும் அனைத்து கொடுப்பனவுகளுடனும் தொடர்புடைய தகவல்களை தி கிளியரிங் ஹவுஸ் பேமென்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு அனுப்புவதே இதன் விளைவு, இது நிறுவனத்தின் உண்மையான வங்கிக் கணக்கில் பரிவர்த்தனையை செயலாக்குகிறது.

UPIC இன் பிற நன்மைகள் பின்வருமாறு:

  • பற்று தடுப்பு. அனைத்து ஆச் டெபிட் பரிவர்த்தனைகளும் யுபிஐசி மூலம் தடுக்கப்படுகின்றன, இது யாரோ ஒருவர் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அத்தகைய பற்றுடன் நிதி எடுக்கும் அபாயத்தை நீக்குகிறது. இதன் பொருள் நிறுவனம் தனது யுபிஐசி தகவல்களை பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக விநியோகிக்க முடியும்.

  • அதே முகவரி. அடிப்படை கணக்கு எண் மாறினாலும், அதே UPIC ஐ நிறுவனம் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். கணக்கு மாற்றம் இருந்தால், புதிய கணக்கு எண் ஏற்கனவே இருக்கும் UPIC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • மோசடியைச் சரிபார்க்கவும். காசோலை மூலம் மோசடி செய்ய யுபிஐசி பயன்படுத்த எவருக்கும் வழி இல்லை, ஏனெனில் யுபிஐசி காசோலைகள் அல்ல, மின்னணு கட்டணங்களை அழிக்க மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.