உதவி

கடன் வாங்கியவர் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் போகும்போது, ​​உறுதியளித்த பிணையை கையகப்படுத்த கடன் வழங்குபவரின் சட்டபூர்வமான உரிமையே உதவி. உதவித்தொகை கடன் வழங்குபவர்களுக்கான அபாயத்தை வெகுவாகக் குறைக்கிறது, ஏனெனில் இது அவர்களுக்கு இரண்டாவது மூலத்தை திருப்பிச் செலுத்த முடியும் (கடன் வாங்குபவரின் பணப்புழக்கங்களைத் தவிர). ஒரு முழு உதவிக்குறிப்பு கடன் ஏற்பாடு, கடனளிப்பவர் அடிப்படைக் கடனின் முழுத் தொகையையும் பொறுப்பேற்க வைக்கிறது, இது தொடர்புடைய பிணைய விற்பனையிலிருந்து கடன் பெறுபவர் பெறும் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கலாம். உதவி பெறாத ஏற்பாட்டில், கடன் வழங்குபவர் இணை சொத்தின் விற்பனையிலிருந்து மட்டுமே திருப்தியைப் பெற முடியும் - கடன் வாங்கியவர் எந்த கூடுதல் தொகைக்கும் பொறுப்பல்ல.

பெரிய கடன் வாங்குபவர்கள் கடன் வழங்குநர்களை மறுசீரமைக்காத கடன் ஏற்பாடுகளை ஏற்கும்படி கட்டாயப்படுத்த அதிக வாய்ப்புள்ளது.