கட்டுப்பாடற்ற நிகர சொத்துக்கள்

கட்டுப்பாடற்ற நிகர சொத்துக்கள் ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்திற்கு நன்கொடையாளர்கள் பங்களிக்கும் சொத்துகள், அவை அவற்றின் பயன்பாட்டில் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. நிர்வாக மற்றும் நிதி திரட்டும் நடவடிக்கைகளுக்கும் அவை பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால் இது மிகவும் விரும்பப்படும் சொத்து வகை.