விற்பனை லெட்ஜர்

விற்பனை லெட்ஜர் என்பது விற்பனையின் விரிவான உருப்படியாகும், இது தேதி வரிசையில் வழங்கப்படுகிறது. விற்பனையின் அளவைக் குறைக்கும் வரவுகளும் இதில் இருக்கலாம், ஒருவேளை வாடிக்கையாளர்களால் திரும்பப் பெறப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு. விற்பனை லெட்ஜரில் உள்ள தகவல்கள் விற்பனை தேதி, விலைப்பட்டியல் எண், வாடிக்கையாளர் பெயர், விற்கப்பட்ட பொருட்கள், விற்பனை அளவு, சரக்கு கட்டணம், விற்பனை வரி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியது.

விற்பனை லெட்ஜரில் உள்ள தகவல்கள் அவ்வப்போது சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டு, மொத்தத் தொகைகள் பின்னர் பொது லெட்ஜரில் உள்ள விற்பனை கணக்குகளில் வெளியிடப்படும். இந்த இடுகை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முடிவிலும் (மாத இறுதி நிறைவு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக) அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் கூட அரிதாக இருக்கலாம். விற்பனை லெட்ஜரில் உள்ள விவரம்-நிலை தகவல்கள் பொது லெட்ஜரிடமிருந்து தனித்தனியாக வைக்கப்படுகின்றன, இது அதிகப்படியான தகவல்களால் அதிகமாக இருப்பதைத் தடுக்கிறது.

விற்பனை லெட்ஜரை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

  • நிதி அறிக்கைகள். விற்பனை அறிக்கையின் வருமான அறிக்கையின் மேல் தோன்றும் விற்பனை புள்ளிவிவரத்திற்கான இறுதி மூல ஆவணம் விற்பனை லெட்ஜர் ஆகும்.

  • ஆராய்ச்சி. விற்பனை சிக்கலை யாராவது ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்பினால், அவை பொதுவாக ஒரு போக்கு வரி பகுப்பாய்வு போன்ற பொது லெட்ஜரில் ஒரு உயர் மட்ட பகுப்பாய்வோடு தொடங்குகின்றன, பின்னர் சரியாக என்ன நடந்தது என்ற விவரங்களைத் தீர்மானிக்க விற்பனை லெட்ஜருக்கு மாறுகின்றன.

  • தணிக்கை. ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிக்கையிடப்பட்ட மொத்த விற்பனைத் தொகை சரியானது என்பதை ஒரு தணிக்கையாளர் உறுதிப்படுத்த விரும்புவார், மேலும் அந்த விற்பனை எண்ணிக்கையை உள்ளடக்கிய விற்பனை லெட்ஜரில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விலைப்பட்டியல்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் விசாரிப்பார்.

முதலில், விற்பனை லெட்ஜர் கைமுறையாக பராமரிக்கப்பட்டது, பொது லெட்ஜருக்கு இடுகைகளும் கையால் முடிக்கப்பட்டன. கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்புகளின் வருகையுடன், ஒரு விற்பனை லெட்ஜர் இருப்பது எப்போதுமே வெளிப்படையாகத் தெரியவில்லை, ஏனெனில் ஒரு பயனர் ஒரு குறிப்பிட்ட விலைப்பட்டியல் எண், தேதி வரம்பு அல்லது தொகையைத் தேடுகிறார், மேலும் அவர் அல்லது அவள் அழைக்கப்படுவதை அணுகுவதை ஒருபோதும் உணரவில்லை. விற்பனை லெட்ஜர். எனவே, இந்த சொல் முன்பு இருந்ததை விட குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.