தேவை வைப்பு

டிமாண்ட் டெபாசிட் என்பது வங்கிக் கணக்கில் முன் அறிவிப்பைக் கொடுக்காமல், எந்த நேரத்திலும் டெபாசிட் திரும்பப் பெறக்கூடிய வங்கிக் கணக்கில் எஞ்சியிருக்கும் பணமாகும். தேவை வைப்பு பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது:

  • தேவைக்கேற்ப நிதி செலுத்தப்படும்

  • நிதி வட்டி தாங்கும்

  • தகுதி தேவைகள் இல்லை

  • திரும்பப் பெறுதல் அல்லது இடமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையில் வரம்பு இல்லை

  • முதிர்வு காலம் இல்லை

நுகர்வோர் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது தற்போதைய, அன்றாட செலவினங்களைச் செலுத்துவதற்காக தங்கள் நிதியின் பெரும்பகுதியை கோரிக்கை வைப்புகளில் நிறுத்துகின்றன. கணக்குகள் மற்றும் சில சேமிப்புக் கணக்குகளை சரிபார்ப்பது கோரிக்கை வைப்பு பண்புகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

தேவை வைப்பு என்பது தேசிய பண விநியோகத்தின் எம் 1 வகைப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் மொத்த பண விநியோகத்தில் பெரும் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. வங்கிகள் பராமரிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட இருப்புக்களின் பெரும்பகுதி தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் வைத்திருக்கும் கோரிக்கை வைப்புகளுடன் தொடர்புடையது.