கடன் வழங்கும் நடைமுறை

பணம் செலுத்த முடியாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வணிக கடன் வழங்குவதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த கடன் மதிப்பாய்வு செயல்முறை தேவை. கடன் துறை அனைத்து கடன் மதிப்புரைகளையும் கையாளுகிறது. ஒரு வாடிக்கையாளர் கோரிய ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் ஆவணப்படுத்தும், ஆர்டர் நுழைவுத் துறையிலிருந்து விற்பனை ஆணைகளின் காகித நகல்களைத் துறை பெறலாம். இந்த கையேடு சூழலில், விற்பனை ஆணையின் ரசீது ஒரு கையேடு மறுஆய்வு செயல்முறையைத் தூண்டுகிறது, அங்கு கடன் ஊழியர்கள் கப்பல் துறைக்குச் செல்வதிலிருந்து ஆர்டர்களைத் தடுக்க முடியும், அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகலை கப்பல் மேலாளருக்கு அனுப்பாவிட்டால். ஒரு கையேடு அமைப்பிற்கான ஆர்டர் நுழைவு நடைமுறை கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது:

  1. விற்பனை ஆர்டரைப் பெறுக. ஆர்டர் நுழைவுத் துறை ஒவ்வொரு விற்பனை ஆணையின் நகலையும் கடன் துறைக்கு அனுப்புகிறது. வாடிக்கையாளர் புதியவர் என்றால், கடன் மேலாளர் அதை ஒரு கடன் ஊழியருக்கு வழங்குகிறார். ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளரிடமிருந்து விற்பனை ஆணை அந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்ட கடன் நபருக்கு வழங்கப்படும்.

  2. கடன் விண்ணப்பத்தை வழங்குதல். வாடிக்கையாளர் புதியவர் அல்லது நீண்ட காலமாக நிறுவனத்துடன் வியாபாரம் செய்யவில்லை என்றால், அவர்களுக்கு ஒரு கடன் விண்ணப்பத்தை அனுப்பி, அதை பூர்த்தி செய்து நேரடியாக கடன் துறைக்குத் திருப்பித் தருமாறு கோருங்கள். பயன்பாட்டு செயல்முறையை விரைவுபடுத்த மின்னஞ்சல் அல்லது வலைப்பக்கம் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.

  3. கடன் விண்ணப்பத்தை சேகரித்து மதிப்பாய்வு செய்யவும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விற்பனை ஆணை கிடைத்ததும், அனைத்து துறைகளும் முடிந்துவிட்டன என்பதை உறுதிப்படுத்த அதை ஆராய்ந்து, சில துறைகள் முழுமையடையாவிட்டால் கூடுதல் தகவலுக்கு வாடிக்கையாளரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கடன் அறிக்கை, வாடிக்கையாளர் நிதி அறிக்கைகள், வங்கி குறிப்புகள் மற்றும் கடன் குறிப்புகள் ஆகியவற்றை சேகரிக்கவும்.

  4. கடன் அளவை ஒதுக்குங்கள். சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் கடன் வழங்குவதற்கான நிறுவனத்தின் வழிமுறையின் அடிப்படையில், நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்க தயாராக உள்ள கடன் தொகையை தீர்மானிக்கவும். ஒரு வாடிக்கையாளர் தனிப்பட்ட உத்தரவாதத்தில் கையெழுத்திட தயாராக இருந்தால் கடன் அளவை சரிசெய்யவும் முடியும்.

  5. ஆர்டர் வைத்திருங்கள் (விரும்பினால்). விற்பனை ஆர்டர் ஏற்கனவே இருக்கும் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து வந்தால் மற்றும் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஏற்கனவே செலுத்தப்படாத மற்றும் தீர்க்கப்படாத விலைப்பட்டியல் $ ___ க்கும் அதிகமாக இருந்தால், விற்பனை வரிசையில் ஒரு பிடியை வைக்கவும். வாடிக்கையாளரைத் தொடர்புகொண்டு, நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல் செலுத்தப்படும் வரை ஆர்டர் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்பதை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.

  6. கடன் காப்பீட்டைப் பெறுங்கள் (விரும்பினால்). நிறுவனம் கடன் காப்பீட்டைப் பயன்படுத்தினால், கடன் அபாயத்தை காப்பீடு செய்யுமா என்பதைப் பார்க்க தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர் தகவலை காப்பீட்டாளருக்கு அனுப்பவும்.

  7. மீதமுள்ள கடன் சரிபார்க்கவும் (விரும்பினால்). ஏற்கனவே கடன் வழங்கப்பட்ட ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளருக்கு ஆர்டர் நுழைவுத் துறையிலிருந்து விற்பனை ஆணை அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில், கடன் ஊழியர்கள் மீதமுள்ள கடன் தொகையை விற்பனை வரிசையின் அளவுடன் ஒப்பிட்டு, ஆர்டருக்கு போதுமான கடன் இருந்தால் ஆர்டரை அங்கீகரிக்கின்றனர். இல்லையென்றால், ஆர்டரை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக கடன் மட்டத்தில் ஒரு முறை அதிகரிப்பதை கடன் ஊழியர்கள் கருதுகின்றனர், அல்லது மாற்று கட்டண ஏற்பாட்டை ஏற்பாடு செய்ய வாடிக்கையாளரை தொடர்பு கொள்கிறார்கள்.

  8. விற்பனை வரிசையை அங்கீகரிக்கவும். விற்பனை ஆணைக்குத் தேவையான கடன் அளவை கடன் ஊழியர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால், அது விற்பனை ஆணையை ஒப்புதல் அளித்ததாக முத்திரை குத்துகிறது, படிவத்தில் கையொப்பமிடுகிறது, மேலும் ஒரு நகலை கப்பல் துறைக்கு நிறைவேற்றுவதற்காக அனுப்புகிறது. இது ஒரு நகலையும் வைத்திருக்கிறது.

  9. கோப்பு கடன் ஆவணங்கள். வாடிக்கையாளருக்காக ஒரு கோப்பை உருவாக்கி, கடன் தேர்வு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் அதில் சேமிக்கவும்.