நிலையான பட்ஜெட்

ஒரு நிலையான பட்ஜெட் என்பது உண்மையான செயல்பாட்டின் மாறுபாடுகளுக்கு மாற்றப்படாத நிதித் திட்டமாகும். பட்ஜெட்டால் சூழப்பட்ட காலப்பகுதியில் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் எதிர்பார்த்த செயல்பாட்டு மட்டங்களிலிருந்து கணிசமான மாறுபாடுகளை அனுபவிப்பதால், பட்ஜெட்டில் உள்ள தொகைகள் உண்மையான முடிவுகளிலிருந்து வேறுபட வாய்ப்புள்ளது. இந்த வேறுபாடு காலப்போக்கில் அதிகரிக்கும். ஒரு நிலையான பட்ஜெட் உண்மையான முடிவுகளுக்கு நெருக்கமாகக் கண்டறியக்கூடிய ஒரே சூழ்நிலைகள் பின்வருமாறு:

  • செலவுகள் பெரும்பாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் வருவாய் ஏற்ற இறக்கமாக செலவுகள் மாறாது

  • தொழில் அதிக மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது அல்ல, இதனால் வருவாய் நியாயமான முறையில் கணிக்கக்கூடியது

  • நிறுவனம் ஒரு ஏகபோக சூழ்நிலையில் உள்ளது, அங்கு வாடிக்கையாளர்கள் அதன் விலையை ஏற்க வேண்டும்

பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் நிலையான வரவு செலவுத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதாவது அவை உண்மையான மற்றும் பட்ஜெட் முடிவுகளுக்கு இடையில் பெரிய மாறுபாடுகளைக் கையாளுகின்றன. இது பட்ஜெட்டில் ஊழியர்களின் நம்பகத்தன்மையின்மையையும், அதிலிருந்து பெறப்பட்ட மாறுபாடுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு நிலையான பட்ஜெட்டின் தீமைகளைத் தணிப்பதற்கான ஒரு சிறந்த வழி, அதை தொடர்ச்சியான பட்ஜெட்டுடன் இணைப்பதாகும், அங்கு மிகச் சமீபத்திய பட்ஜெட் காலம் முடிந்தவுடன் பட்ஜெட்டின் முடிவில் ஒரு புதிய பட்ஜெட் காலம் சேர்க்கப்படும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், மிகச் சமீபத்திய கணிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இணைக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு முழு ஆண்டு பட்ஜெட்டைப் பராமரிக்கின்றன.

ஒரு நிலையான பட்ஜெட்டின் விளைவுகளைத் தணிப்பதற்கான மற்றொரு வழி, அதை உள்ளடக்கிய காலத்தை குறைப்பதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பட்ஜெட் மூன்று மாத காலத்தை மட்டுமே உள்ளடக்கியிருக்கக்கூடும், அதன் பிறகு நிர்வாகம் மற்றொரு பட்ஜெட்டை கூடுதல் மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். எனவே, பட்ஜெட்டில் உள்ள தொகைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவை ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு பொருந்தும், அவை உண்மையான முடிவுகளுக்கு எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து வேறுபடுவதற்கு அதிக நேரம் இருக்காது.

செலவு மையங்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு நிலையான பட்ஜெட் பயனுள்ளதாக இருக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு செலவு மைய மேலாளருக்கு ஒரு பெரிய நிலையான பட்ஜெட் வழங்கப்படலாம், மேலும் பட்ஜெட்டுக்குக் கீழே செலவினங்களைச் செய்து, அவ்வாறு செய்வதற்கு வெகுமதி அளிக்கப்படும், இருப்பினும் நிறுவனத்தின் வருவாயில் மிகப் பெரிய ஒட்டுமொத்த சரிவு மிகப் பெரிய செலவுக் குறைப்பைக் கட்டாயப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். வருவாய் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருந்தால் இதே பிரச்சினை எழுகிறது - செலவு மையங்களின் மேலாளர்கள் அடிப்படை நிலையான பட்ஜெட்டில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தொகையை விட அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டும், எனவே சாதகமற்ற மாறுபாடுகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது, அவர்கள் வைத்திருக்கத் தேவையானதை வெறுமனே செய்கிறார்கள் வாடிக்கையாளர் தேவைக்கேற்ப.

ஒரு நிலையான பட்ஜெட்டின் தலைகீழ் ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட்டாகும், அங்கு செயல்பாட்டு நிலைகளில் உள்ள மாறுபாடுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பட்ஜெட் மாற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நெகிழ்வான பட்ஜெட்டைப் பயன்படுத்தும்போது பட்ஜெட்டில் இருந்து மிகச் சிறிய மாறுபாடுகள் இருக்கும், ஏனெனில் மாதிரி உண்மையான முடிவுகளுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு நிலையான பட்ஜெட் நிலையான பட்ஜெட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.