வைப்பு சீட்டு

டெபாசிட் சீட்டு என்பது காசோலைகள் மற்றும் பணத்தை வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய பயன்படும் ஒரு படிவமாகும். படிவத்தில் பின்வரும் தகவல்கள் உள்ளன:

  • கணக்கில் உள்ள பெயர்

  • கணக்கு எண்

  • ஒவ்வொரு காசோலையும் டெபாசிட் செய்யப்படும் அளவு

  • ஏதேனும் பில்கள் மற்றும் நாணயங்கள் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வைப்பு சீட்டு காசோலைகள், பில்கள் மற்றும் நாணயங்களுடன் தொகுக்கப்பட்டு படிவத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டு வங்கியில் உள்ள காசாளருக்கு வழங்கப்படுகிறது. காசாளர் டெபாசிட்டை செயலாக்குகிறார் மற்றும் டெபாசிட் சீட்டில் கூறப்பட்ட மொத்தத்துடன் அவை பொருந்துமா என்பதை உறுதிசெய்கிறது; இதனால், வைப்பு சீட்டு என்பது வங்கியின் பண செயலாக்கக் கட்டுப்பாடாகும். வைப்பு செயலாக்கப்பட்டதும், காசாளர் வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு ரசீதை அளிக்கிறார், இது தேதி மற்றும் நேரத்துடன் வைப்புத்தொகையின் மொத்தத் தொகையைக் குறிப்பிடுகிறது. வாடிக்கையாளர் பின்னர் டெபாசிட் செய்யப்பட்டதற்கான ஆதாரம் உள்ளது.

டெபாசிட் சீட்டுகள் கணக்கு பெயர் மற்றும் கணக்கு எண்ணுடன் முன்பே அச்சிடப்பட்டு, வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காசோலை புத்தகங்களின் பின்புறத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவை வங்கி இடங்களில் வெற்று வடிவத்தில் வழங்கப்படுவது அரிது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் தொலைபேசிகளுடன் காசோலைகளை ஸ்கேன் செய்வதற்கும், மின்னணு முறையில் நிதிகளை டெபாசிட் செய்வதற்கும் மாறுவதால், சீட்டுகள் பயன்பாட்டில் குறைந்து வருகின்றன, இதற்கு வைப்பு சீட்டு தேவையில்லை.