சந்தைப்படுத்தல் செலவு

சந்தைப்படுத்தல் செலவு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வருங்கால வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கான செலவினங்களைக் கொண்டுள்ளது. சந்தைப்படுத்தல் செலவுகள் என வகைப்படுத்தப்பட்ட செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • விளம்பரம்

  • ஏஜென்சி கட்டணம்

  • வாடிக்கையாளர் ஆய்வுகள்

  • விளம்பரம் மற்றும் பிற விளம்பரங்களின் வளர்ச்சி

  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிசுகள்

  • ஆன்லைன் விளம்பரம்

  • அச்சிடப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் காட்சிகள்

  • சமூக ஊடக கண்காணிப்பு மற்றும் பங்கேற்பு

  • ஸ்பான்சர்ஷிப்கள்

சில மார்க்கெட்டிங் செலவுகள் செலவிடப்பட்ட காலத்திற்கு விதிக்கப்படுகின்றன, இருப்பினும் சில அச்சிடப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் விளம்பர செலவுகள் ப்ரீபெய்ட் செலவாக கருதப்படலாம்.