கணக்கியல் கொள்கைகள்

பரிவர்த்தனைகள் முறையாக பதிவு செய்யப்படுவதையும் நிதிநிலை அறிக்கைகள் சரியாக தயாரிக்கப்படுவதையும் உறுதிப்படுத்த ஒரு நிறுவனம் பயன்படுத்தும் விதிகள் கணக்கியல் கொள்கைகள். இந்த கொள்கைகள் காலப்போக்கில் கணக்கியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கையாளப்படுவதை உறுதி செய்கின்றன. GAAP அல்லது IFRS போன்ற பொருந்தக்கூடிய கணக்கியல் கட்டமைப்பை ஒரு அமைப்பு பின்பற்றுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் அவை தேவைப்படுகின்றன.

ஒரு வணிகத்தின் நிதி அறிக்கைகளுடன் வரும் குறிப்புகளில் கணக்கியல் கொள்கைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கொள்கைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • வணிகம் வருவாயை எவ்வாறு அங்கீகரிக்கிறது

  • வர்த்தகம் தேய்மானத்தை எவ்வாறு அங்கீகரிக்கிறது

  • சரக்குகளை அங்கீகரிக்க எந்த செலவு ஓட்ட முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது

  • எந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செலவுகள் மூலதனமாக்கப்படுகின்றன மற்றும் அவை செலவிடப்படுகின்றன

ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் கொள்கைகளின் ஆக்கிரமிப்பு அல்லது பழமைவாதம் நிர்வாக குழு அதிக "புத்தக" இலாபங்களைத் தொடர கணக்கியலை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியை வழங்குகிறது. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கொள்கைகளையும் ஆராய வேண்டும், அது உருவாக்கும் நிதிநிலை அறிக்கைகள் அதன் முடிவுகள் மற்றும் நிதி நிலை குறித்த ஆக்கிரோஷமான பார்வையை பிரதிபலிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளனவா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found