மொத்த பங்குதாரர் வருமானம்

மொத்த பங்குதாரர் வருமானம் என்பது ஒரு மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளில் இருந்து ஈவுத்தொகை ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் லாபமாகும். இந்த நடவடிக்கை முதலீட்டாளர்களால் தங்கள் பங்குதாரர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் லாபத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மொத்த பங்குதாரர் வருவாய்க்கான சூத்திரம் (ஆண்டு அடிப்படையில்):

(பங்கு விலையை முடித்தல் - பங்கு விலையின் ஆரம்பம்) + அளவீட்டுக் காலத்தில் பெறப்பட்ட அனைத்து ஈவுத்தொகைகளின் தொகை

= மொத்த பங்குதாரர் வருமானம்

மொத்த வருவாயை மொத்த பங்குதாரர் வருவாய் சதவீதத்திற்கு வருவதற்கு ஆரம்ப கொள்முதல் விலையால் வகுக்கலாம்.

ஒரு பங்குதாரருக்கு ஒரு வணிகத்தின் மீது கட்டுப்பாடு இருந்தால் இந்த அளவீட்டை கணிசமான அளவிற்கு திசை திருப்பலாம். இதுபோன்ற நிலை மற்றும் நிறுவனம் விற்கப்பட்டால், அந்த நிறுவனத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டைக் கைவிடுவதற்கு ஈடாக பங்குதாரருக்கு கட்டுப்பாட்டு பிரீமியம் வழங்கப்படும்.

மொத்த பங்குதாரர் வருவாயின் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு முதலீட்டாளர் அல்பாட்ராஸ் விமான அமைப்புகளின் பங்குகளை ஒரு பங்குக்கு 00 15.00 க்கு வாங்குகிறார். ஒரு வருடம் கழித்து, பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு 00 17.00, மற்றும் முதலீட்டாளர் divide 1.50 மொத்த ஈவுத்தொகையைப் பெற்றுள்ளார். இந்த தகவலின் அடிப்படையில், மொத்த பங்குதாரர் வருமானம்:

($ 17.00 பங்கு விலை முடிவடைகிறது - $ 15.00 பங்கு விலை தொடங்கி) + $ 1.50 ஈவுத்தொகை பெறப்பட்டது

= $ 3.50 மொத்த பங்குதாரர் வருமானம்

ஆரம்ப $ 15.00 கொள்முதல் விலையின் அடிப்படையில், இது 23.3% மொத்த பங்குதாரர் வருவாயைக் குறிக்கிறது.