மூலதன பட்ஜெட் நுட்பங்கள்

மூலதன பட்ஜெட் என்பது திட்டங்களில் எந்த முதலீடுகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்களின் தொகுப்பாகும். பல மூலதன பட்ஜெட் நுட்பங்கள் உள்ளன, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள். ஒரு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து பண வரவுகள் மற்றும் வெளிச்செல்லல்களின் அளவை அதன் மதிப்பிடப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கை மூலம் மதிப்பிடுங்கள், பின்னர் அவற்றின் தற்போதைய மதிப்பை தீர்மானிக்க இந்த பணப்புழக்கங்களுக்கு தள்ளுபடி வீதத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். தற்போதைய மதிப்பு நேர்மறையானதாக இருந்தால், நிதி திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • உள் வருவாய் விகிதம். ஒரு திட்ட வலையிலிருந்து பூஜ்ஜியத்திற்கு பணம் பாயும் தள்ளுபடி வீதத்தை தீர்மானிக்கவும். அதிக உள் வருவாய் விகிதத்துடன் கூடிய திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
  • கட்டுப்பாட்டு பகுப்பாய்வு. வணிகத்தின் சிக்கல் செயல்பாட்டில் முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்தை ஆராயுங்கள். இந்த முன்மொழிவு தடங்கலின் திறனை அதிகரிக்கிறது அல்லது பாதைகளைச் சுற்றியுள்ள பாதைகளைச் செயல்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்கும், பின்னர் நிதி திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • பிரேக்வென் பகுப்பாய்வு. ஒரு முன்மொழிவு நேர்மறையான பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தேவையான விற்பனை அளவை தீர்மானிக்கவும். விற்பனை நிலை நியாயமான முறையில் அடையக்கூடியதாக இருந்தால், நிதி திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • தள்ளுபடி செலுத்துதல். ஆரம்ப முதலீட்டை திரும்பப் பெறுவதற்கான திட்டத்திலிருந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும். காலம் போதுமானதாக இருந்தால், முன்மொழிவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • வருவாய் கணக்கியல் வீதம். இது ஒரு முதலீட்டின் சராசரி ஆண்டு லாபத்தின் முதலீடு ஆகும். விளைவு ஒரு நுழைவு மதிப்பை மீறினால், ஒரு முதலீடு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.
  • உண்மையான விருப்பங்கள். முதலீட்டு காலப்பகுதியில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய இலாப நட்டங்களின் வரம்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். பகுப்பாய்வு ஒரு திட்டத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் அபாயங்களை மறுஆய்வு செய்வதன் மூலம் தொடங்குகிறது, பின்னர் இந்த அபாயங்கள் அல்லது அபாயங்களின் சேர்க்கைகளுக்கான மாதிரிகள். இதன் விளைவாக நிகழ்தகவுக்கான ஒரே வாய்ப்பில் பெரிய சவால்களை வைப்பதில் அதிக அக்கறை இருக்கலாம்.

சாத்தியமான முதலீட்டை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது, ​​முதலீடு செருகப்படும் அமைப்பை பகுப்பாய்வு செய்வதும் பயனுள்ளது. கணினி வழக்கத்திற்கு மாறாக சிக்கலானதாக இருந்தால், புதிய சொத்து கணினியில் எதிர்பார்த்தபடி செயல்பட அதிக நேரம் ஆகக்கூடும். தாமதத்திற்கான காரணம் என்னவென்றால், கணினி மூலம் சிற்றலை ஏற்படுத்தும் திட்டமிடப்படாத விளைவுகள் இருக்கலாம், ஆரம்ப முதலீட்டில் இருந்து எந்த ஆதாயத்தையும் அடைவதற்கு முன்னர் பல பகுதிகளில் மாற்றங்கள் தேவை.