பொதுவான பங்கு விகிதம்

பொதுவான பங்கு விகிதம் பொதுவான பங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த மூலதனத்தின் விகிதத்தை அளவிடுகிறது. அதிக சதவீதம் நிறுவன மேலாண்மை பழமைவாதமானது என்பதைக் குறிக்கிறது, பொதுவான பங்குகளின் விற்பனையின் மூலம் நிறுவனத்தின் நிதியத்தின் பெரும்பகுதியைப் பெறுகிறது. பணப்புழக்கங்கள் சீரற்றதாக இருக்கும்போது அதிக பொதுவான பங்கு விகிதம் மிகவும் அவசியம், ஏனெனில் தற்போதைய கடன் கொடுப்பனவுகளை ஆதரிப்பது மிகவும் கடினம். பொதுவான பங்கு விகிதத்திற்கான சூத்திரம் அனைத்து பொதுவான பங்குகளின் புத்தக மதிப்பை நிறுவனத்தின் மூலதனத்தால் வகுப்பதாகும். கணக்கீடு:

பொதுவான பங்குகளின் புத்தக மதிப்பு ÷ மொத்த நிறுவன மூலதனம் = பொதுவான பங்கு விகிதம்

இந்த கணக்கீட்டின் எண்ணிக்கையானது அனைத்து பொதுவான பங்கு விற்பனையுடன் தொடர்புடைய சம மதிப்பு மற்றும் கூடுதல் பணம் செலுத்தும் மூலதனம் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது, ஏனெனில் பங்குகளின் விற்பனையிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்தத் தொகையை தீர்மானிப்பதே இதன் நோக்கம். இந்த தொகை விற்கப்பட்ட பங்குகளின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பைப் பயன்படுத்தாது, ஏனெனில் இந்த தொகை பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு ஈடாக வணிகத்தால் உண்மையில் பெறப்பட்ட பணத்தை பிரதிபலிக்காது. அளவீட்டு தேதியின்படி வணிகத்தின் அனைத்து கடன் மற்றும் பங்குகளையும் வகுத்தல் கொண்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் stock 1,000,000 பொதுவான பங்குகளை விற்றுள்ளது, மேலும், 000 9,000,000 கடன் கடன்களும் நிலுவையில் உள்ளன. அதன் பொதுவான பங்கு விகிதம் வெறும் 10% மட்டுமே என்பதால், இந்த நிறுவனம் மிகவும் அந்நியமாக கருதப்படும்.