ஒப்பந்த செலவு

ஒப்பந்த செலவு என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருடனான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய செலவுகளைக் கண்காணிப்பதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு வருங்கால வாடிக்கையாளருடன் ஒரு பெரிய கட்டுமானத் திட்டத்திற்கு ஏலம் விடுகிறது, மேலும் இரு தரப்பினரும் நிறுவனத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக நிறுவனம் மேற்கொண்ட செலவினங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்த திருப்பிச் செலுத்துதல் குறைந்தது ஒரு பகுதியையாவது அடிப்படையாகக் கொண்டது. அந்த ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய செலவுகளை நிறுவனம் கண்காணிக்க வேண்டும், இதனால் வாடிக்கையாளருக்கு அதன் பில்லிங்கை நியாயப்படுத்த முடியும். செலவு திருப்பிச் செலுத்துதலின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்:

  • நிலையான விலை. திட்டத்தை முடிப்பதற்காக நிறுவனத்திற்கு ஒரு நிலையான மொத்த தொகை வழங்கப்படுகிறது, இது முன்னேற்றக் கொடுப்பனவுகள் உட்பட. இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ், நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தில் லாபம் ஈட்டியதா என்பதைப் பார்க்க, கட்டுமானத் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து செலவுகளையும் தொகுக்க ஒப்பந்த செலவில் ஈடுபட நிறுவனம் விரும்பும்.

  • செலவு பிளஸ். நிறுவனம் செய்த செலவுகளுக்கும், ஒரு சதவீத லாபம் அல்லது நிலையான இலாபத்திற்கும் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ், திட்டம் தொடர்பான செலவுகளைக் கண்காணிக்க ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ் நிறுவனம் கட்டாயப்படுத்தப்படும், இதனால் வாடிக்கையாளருக்கு திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு இது விண்ணப்பிக்க முடியும். திட்டத்தின் அளவைப் பொறுத்து, வாடிக்கையாளர் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த செலவுகளை ஆய்வு செய்ய ஒரு தணிக்கையாளரை அனுப்பலாம், மேலும் அவற்றில் சிலவற்றை அனுமதிக்கக்கூடாது.

  • நேரம் மற்றும் பொருட்கள். இந்த அணுகுமுறை செலவு மற்றும் ஏற்பாட்டிற்கு ஒத்ததாகும், தவிர நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட இலாபத்தை வழங்குவதை விட, அதன் பில்லிங்கில் லாபத்தை உருவாக்குகிறது. மீண்டும், நிறுவனம் அனைத்து ஒப்பந்த செலவுகளையும் கவனமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும், ஏனெனில் வாடிக்கையாளர் அவற்றை விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்யலாம்.

ஒப்பந்த செலவில் கணிசமான அளவு மேல்நிலை ஒதுக்கீட்டு பணிகள் அடங்கும். வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தங்கள் பொதுவாக தங்கள் திட்டங்களுக்கு எந்த மேல்நிலை செலவுகளை ஒதுக்க முடியும் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றன, மேலும் இந்த கணக்கீடு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடலாம்.

அரசாங்க ஒப்பந்தம் மற்றும் வணிக கட்டுமானம் போன்ற சில தொழில்களில், ஒப்பந்த செலவு என்பது கணக்கியல் துறையின் முதன்மை பணியாகும், அல்லது முற்றிலும் தனித் துறையாக கூட ஒழுங்கமைக்கப்படலாம். சரியான ஒப்பந்த செலவு கணிசமான அளவு இலாபங்களை வழங்கக்கூடும், எனவே பொதுவாக அதிக அனுபவம் வாய்ந்த ஒப்பந்த மேலாளர்கள் மற்றும் கணக்காளர்களுடன் பணியாற்றப்படுகிறது.