வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலை

ஒரு வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலை ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு பற்றிய தகவல்களை மொத்தமாக (அல்லது "வகைப்படுத்தப்பட்ட") கணக்குகளின் துணைப்பிரிவுகளாக வழங்குகிறது. வகைப்படுத்தல்களைச் சேர்ப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் தகவல் பின்னர் இருப்புநிலைக் குறிப்பைக் கொண்ட அனைத்து கணக்குகளின் எளிய பட்டியலைக் காட்டிலும் அதிகம் படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்படுகிறது. இந்த முறையில் தகவல் திரட்டப்படும்போது, ​​அதிக எண்ணிக்கையிலான வரி உருப்படிகள் வழங்கப்பட்டால், பயனுள்ள தகவல்களை எளிதாகப் பிரித்தெடுக்க முடியும் என்பதை இருப்புநிலை பயனர் காணலாம். வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலைக்குள் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான வகைப்பாடுகள்:

 • நடப்பு சொத்து

 • நீண்ட கால முதலீடுகள்

 • நிலையான சொத்துக்கள் (அல்லது சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள்)

 • தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை

 • பிற சொத்துக்கள்

 • தற்போதைய கடன் பொறுப்புகள்

 • நீண்ட கால கடன்கள்

 • பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு

இந்த வகைப்பாடுகளின் தொகை இந்த சூத்திரத்துடன் பொருந்த வேண்டும் (கணக்கியல் சமன்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது):

மொத்த சொத்துக்கள் = மொத்த கடன்கள் + பங்குதாரர்களின் பங்கு

பயன்படுத்தப்படும் வகைப்பாடுகள் சில சிறப்புத் தொழில்களுக்கு தனித்துவமானதாக இருக்கக்கூடும், எனவே இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள வகைப்பாடுகளுடன் பொருந்தாது. எந்த வகைப்பாடு முறை பயன்படுத்தப்பட்டாலும் நிலையான அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் இருப்புநிலை தகவல் பல அறிக்கையிடல் காலங்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கது.

வகைப்பாடுகளை இருப்புநிலைக் குறிப்பில் சேர்க்க குறிப்பிட்ட தேவை இல்லை. பின்வரும் உருப்படிகள், குறைந்தபட்சம், பொதுவாக இருப்புநிலைக் குறிப்பில் காணப்படுகின்றன:

நடப்பு சொத்து:

 • ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை

 • வர்த்தகம் மற்றும் பிற பெறத்தக்கவைகள்

 • முன்வைப்பு செலவுகள்

 • முதலீடுகள்

 • சரக்குகள்

 • சொத்துக்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன

நீண்ட கால முதலீடுகள்:

 • பிற நிறுவனங்களில் முதலீடுகள்

நிலையான சொத்துக்கள்:

 • கணினி வன்பொருள்

 • கணினி மென்பொருள்

 • தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

 • குத்தகை மேம்பாடுகள்

 • அலுவலக உபகரணங்கள்

 • உற்பத்தி உபகரணங்கள்

 • திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்

தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை:

 • தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை

 • திரட்டப்பட்ட கடன்

 • நல்லெண்ணம்

தற்போதைய கடன் பொறுப்புகள்:

 • வர்த்தகம் மற்றும் பிற செலுத்த வேண்டியவை

 • திரட்டப்பட்ட செலவுகள்

 • தற்போதைய வரி பொறுப்புகள்

 • செலுத்த வேண்டிய கடன்களின் தற்போதைய பகுதி

 • பிற நிதிக் கடன்கள்

 • விற்பனைக்கு வைத்திருக்கும் பொறுப்புகள்

நீண்ட கால பொறுப்புகள்:

 • செலுத்த வேண்டிய கடன்கள்

 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள்

 • நடப்பு அல்லாத பிற பொறுப்புகள்

பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு:

 • மூலதன பங்கு

 • கூடுதல் கட்டண மூலதனம்

 • தக்க வருவாய்

வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலை எடுத்துக்காட்டு

வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே, முதல் நெடுவரிசையில் வகைப்பாடுகள் தடிமனாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

ஹோலிஸ்டோன் பல் கார்ப்.

நிதி நிலை அறிக்கை


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found