பங்கு ஈவுத்தொகை வரையறை

ஒரு பங்கு ஈவுத்தொகை என்பது அதன் பொதுவான பங்குகளின் ஒரு நிறுவனம் எந்தவொரு கருத்தும் இல்லாமல் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்குவதாகும்.உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் 15% பங்கு ஈவுத்தொகையை அறிவிக்கும்போது, ​​ஒவ்வொரு பங்குதாரரும் அவர் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு 100 பங்குகளுக்கும் கூடுதலாக 15 பங்குகளைப் பெறுகிறார் என்பதாகும். . ஒரு நிறுவனம் வழக்கமாக ஒரு சாதாரண பண ஈவுத்தொகையை வழங்குவதற்கு பணம் இல்லாதபோது பங்கு ஈவுத்தொகையை வெளியிடுகிறது, ஆனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு பணம் செலுத்திய தோற்றத்தை இன்னும் கொடுக்க விரும்புகிறது.

உண்மையில், ஒரு நிறுவனம் அதிக பங்குகளை வெளியிட்டதால் ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த சந்தை மதிப்பு மாறாது, எனவே அதே சந்தை மதிப்பு அதிக பங்குகளில் பரவுகிறது, இது அதிகரித்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையை ஈடுசெய்ய பங்குகளின் மதிப்பைக் குறைக்கும் . எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த சந்தை மதிப்பு million 10 மில்லியன் மற்றும் அதற்கு 1 மில்லியன் பங்குகள் நிலுவையில் இருந்தால், ஒவ்வொரு பங்கும் திறந்த சந்தையில் $ 10 க்கு விற்கப்பட வேண்டும். நிறுவனம் 15% பங்கு ஈவுத்தொகையை வழங்கினால், இப்போது 1,150,000 பங்குகள் நிலுவையில் உள்ளன, ஆனால் முழு நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பும் மாறவில்லை. ஆக, பங்கு ஈவுத்தொகைக்குப் பிறகு ஒரு பங்குக்கான சந்தை மதிப்பு இப்போது, ​​000 10,000,000 / 1,150,000 அல்லது 70 8.70 ஆகும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒரு பங்கின் அடிப்படையில் இவ்வளவு பெரிய தொகையை விற்கிறார்களானால், அது முதலீட்டாளர்களை பங்குகளை வாங்குவதைத் தடுப்பதாகத் தோன்றுகிறது, ஒரு பெரிய பங்கு ஈவுத்தொகை ஒரு பங்கின் சந்தை மதிப்பைக் குறைக்கக்கூடும், அதிக முதலீட்டாளர்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் பங்கு. இது ஒரு பங்குக்கான சந்தை மதிப்பில் ஒரு சிறிய நிகர அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் இது முதலீட்டாளர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், அதிக பங்கு விலை என்பது பங்குகளை வாங்க விரும்பும் முதலீட்டாளருக்கு அரிதாக ஒரு தடையாக இருக்கிறது.

பங்கு ஈவுத்தொகையின் சிக்கல் என்னவென்றால், அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குகளின் மீதமுள்ள தொகையைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, இயக்குநர்கள் குழு ஆரம்பத்தில் 15 மில்லியன் பங்குகளை அங்கீகரித்திருக்கலாம், மேலும் 10 மில்லியன் பங்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. நிறுவனம் 50% பங்கு ஈவுத்தொகையை வழங்கினால், இது நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையை 15 மில்லியன் பங்குகளாக அதிகரிக்கிறது. நிறுவனம் கூடுதல் பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு முன்பு வாரியம் இப்போது அதிக பங்குகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாக, பங்கு ஈவுத்தொகையைப் பயன்படுத்துவதன் எந்த நன்மைகளும் சிறியவை, எனவே அதன் பயன்பாடு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.