மொத்த வருவாய்

மொத்த வருவாய் என்பது வருமான வரி மற்றும் பிற வரிகளுக்கான விலக்குகளுக்கு முன்னர் ஒரு நபரின் மொத்த வருவாயைக் குறிக்கிறது, அத்துடன் முதலாளியால் விதிக்கப்படும் எந்தவொரு விலக்கையும் குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஊழியருக்கு, 000 100,000 மொத்த வருவாய் உள்ளது, அதன் பிறகு வருமான வரி, சமூக பாதுகாப்பு, அழகுபடுத்தல், மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் தொண்டு விலக்குகளுக்கு, 000 35,000 கழிக்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் நிகர வருமானம், 000 65,000 ஆகும். மொத்த வருவாய் ஒரு காசோலையுடன் இணைக்கப்பட்ட பணம் அனுப்பும் ஆலோசனையில் (பே ஸ்டப்) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, அதோடு அனைத்து விலக்குகளின் உருப்படியும், இதன் விளைவாக நிகர ஊதிய எண்ணிக்கை கிடைக்கும்.