சரக்கு

பொருட்களின் உரிமையாளர் அவற்றை விற்க மற்றொரு தரப்பினருடன் விட்டுச் செல்லும்போது ஒரு சரக்கு ஏற்படுகிறது. பொருட்கள் இறுதியில் விற்கப்படும் போது, ​​சரக்குதாரர் ஒரு கமிஷனைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு, மீதமுள்ள தொகையை சரக்குதாரருக்கு செலுத்துகிறார். சில வகையான சில்லறை விற்பனைக்கு சரக்கு ஏற்பாடுகள் பொதுவானவை. மூன்றாம் தரப்பு விற்பனைப் பங்கை மேற்கொண்டு வருவதால், ஆன்லைன் ஏல தளங்கள் ஒரு வகை சரக்கு ஏற்பாடாகும்.

ஒரு சரக்கு ஏற்பாட்டில், பொருட்கள் விற்கப்படும் வரை சரக்கு வைத்திருப்பவர் தொடர்ந்து வைத்திருக்கிறார், எனவே பொருட்கள் சரக்குதாரரின் கணக்கு பதிவுகளில் சரக்குகளாகத் தோன்றும், சரக்குதாரர் அல்ல.