பங்களிப்பு விளிம்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பங்களிப்பு விளிம்பு என்பது ஒரு விற்பனை பரிவர்த்தனையின் வருவாய், அந்த விற்பனையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து மாறுபட்ட செலவுகளும் குறைவாக இருக்கும். இதன் விளைவாக விளிம்பு நிலையான செலவுகளை செலுத்துவதற்கும் லாபம் ஈட்டுவதற்கும் கிடைக்கும் பணத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிகரிக்கும் அலகு விலை சூழ்நிலைகளில் ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையை விற்கக்கூடிய மிகக் குறைந்த விலையை நிறுவ இந்த கருத்து அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கான பங்களிப்பு விளிம்பைக் கணக்கிட பின்பற்ற வேண்டிய படிகள் பின்வருமாறு:

  1. நிகர வருவாய் எண்ணிக்கையை அடைய விற்பனை கொடுப்பனவுகள் போன்ற எந்தவொரு விலக்குகளுக்கும் எதிராக மொத்த விற்பனை தொகையை நிகரமாக்குங்கள்.

  2. விற்பனையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து மாறி செலவுகளையும் திரட்டுங்கள். இந்த செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நேரடி பொருட்கள், நேரடி உழைப்பு, கப்பல் செலவு மற்றும் விற்கப்பட்ட தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய கமிஷன். பரிவர்த்தனை விற்பனைக்கு பதிலாக சேவைகளுக்காக இருந்தால், மாறக்கூடிய செலவுகள் விற்பனையுடன் தொடர்புடைய உழைப்பு, அதோடு தொடர்புடைய ஊதிய வரி மற்றும் வேலை செய்யும் மணிநேரங்களுடன் மாறுபடும் எந்த நன்மைகளும் இருக்கலாம்.

  3. மொத்த மாறி செலவுகளை நிகர வருவாய் புள்ளிவிவரத்திலிருந்து கழிக்கவும்.

  4. பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதத்தை நீங்கள் பெற விரும்பினால், பங்களிப்பு விளிம்பை நிகர விற்பனை எண்ணிக்கையாக பிரிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் ஒரு விற்பனை பரிவர்த்தனையை நிறைவு செய்கிறது, இதற்காக மொத்த விற்பனை தொகை, 000 100,000, மற்றும் $ 8,000 தொகுதி தள்ளுபடி பொருந்தும், இதன் விளைவாக net 92,000 நிகர விற்பனை ஏற்படுகிறது. பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு தயாரிப்பு விற்பனைக்கு, அங்கு உற்பத்தியின் நேரடி செலவு $ 50,000 ஆகும். ஒப்பந்தத்தை முடித்த விற்பனையாளருக்கு $ 2,000 கமிஷன் கிடைக்கும், எனவே அனைத்து மாறி செலவினங்களின் மொத்த தொகை, 000 42,000 ஆகும். இந்த தகவலின் அடிப்படையில், பங்களிப்பு அளவு:

, 000 92,000 நிகர வருவாய் - $ 52,000 மாறி செலவுகள் = $ 40,000 பங்களிப்பு அளவு

இந்த விகிதம் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகக் குறைந்த விலையைப் பெறும் கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையில், தயாரிப்புகளுக்கான அதிக விலை புள்ளிகளை நிறுவ பல்வேறு வகையான விலைக் கருத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.