பின்னிணைப்பு வரையறை

ஒரு பின்னிணைப்பு என்பது இதுவரை அனுப்பப்படாத அனைத்து பெறப்பட்ட வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களின் மொத்த விற்பனை மதிப்பு. ஒரு வணிகத்தின் உற்பத்தி திறன் ஆர்டர்கள் பெறப்படும் விகிதத்தை விட குறைவாக இருக்கும்போது ஒரு பின்னிணைப்பு இருக்கும். பின்னிணைப்பின் போக்கு கோடு காலப்போக்கில் மாறுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க முடியும். அதிகரித்து வரும் பின்னிணைப்பு கணிசமான ஆர்டர் புத்தகத்தைக் குறிக்கிறது, இது இறுதியில் எதிர்கால விற்பனையாக மொழிபெயர்க்கப்படும், அல்லது உற்பத்தி திறன் குறைகிறது. வீழ்ச்சியடைந்த பின்னிணைப்பு இறுதியில் விற்பனையில் வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது, அல்லது வணிகத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்துள்ளது. நவநாகரீக நுகர்வோர் பொருட்களின் பகுதியில், விற்பனையாளர் ஒரு சிறிய பின்னிணைப்பை செயற்கையாக பராமரிக்க முயற்சி செய்யலாம், இது தயாரிப்புக்கு அதிக அளவு தேவை உள்ளது என்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது.