வணிக மதிப்பீட்டு முறைகள்

ஒரு வணிகத்தின் மதிப்பீட்டை பல வழிகளில் செய்யலாம். ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தில் மதிப்பீட்டை உரையாற்றுகின்றன, இதன் விளைவாக சாத்தியமான மதிப்பீடுகள் உள்ளன. ஒரு வாங்குபவர் குறைந்த மதிப்பைக் கொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்த முயற்சிப்பார், அதே நேரத்தில் விற்பனையாளர் அதிக விலையை வழங்கும் வேறு முறையைப் பயன்படுத்த விரும்புவார். பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகளில், குறைந்த மதிப்பீட்டைக் கொடுக்கும் மதிப்பீட்டு முறைகளுடன் நாங்கள் தொடங்குகிறோம், மேலும் அதிக மதிப்பீடுகளை விளைவிக்கும் முறைகள் வரை செயல்படுகிறோம். முறைகள்:

  • பணப்புழக்க மதிப்பு. இலக்கு நிறுவனத்தின் அனைத்து சொத்துக்களும் கடன்களும் விற்கப்பட வேண்டும் அல்லது தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் சேகரிக்கப்படும் நிதியின் அளவு இதுவாகும். பொதுவாக, சொத்துக்களை விற்க அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தைப் பொறுத்து கலைப்பு மதிப்பு மாறுபடும். மிகக் குறுகிய கால “தீ விற்பனை” இருந்தால், விற்பனையிலிருந்து உணரப்பட்ட தொகை ஒரு வணிகத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு கலைக்க அனுமதிக்கப்பட்டதை விட குறைவாக இருக்கும்.

  • புத்தகம் மதிப்பு. ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் விருப்பமான பங்கு ஆகியவை நிறுவனத்தின் கணக்கு பதிவுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அளவுகளில் விற்கப்பட்டால் அல்லது செலுத்தப்பட்டால் பங்குதாரர்கள் பெறும் தொகை புத்தக மதிப்பு. இது எப்போதுமே நிகழும் என்பது மிகவும் சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் இந்த பொருட்கள் விற்கப்படும் அல்லது செலுத்தப்படும் சந்தை மதிப்பு அவற்றின் பதிவு செய்யப்பட்ட மதிப்புகளிலிருந்து கணிசமான அளவு மாறுபடும்.

  • ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பு. ஒரு நிறுவனத்தில் கணிசமான ரியல் எஸ்டேட் பங்குகள் இருந்தால், அவை வணிகத்தின் மதிப்பீட்டிற்கான முதன்மை அடிப்படையாக இருக்கலாம். ஒரு வணிகத்தின் சொத்துக்கள் அனைத்தும் ரியல் எஸ்டேட்டின் பல்வேறு வடிவங்களாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த அணுகுமுறை செயல்படும். பெரும்பாலான வணிகங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டை சொந்தமாக வைத்திருப்பதை விட குத்தகைக்கு விடுவதால், இந்த முறையை குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

  • பல பகுப்பாய்வு. பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களின் நிதித் தகவல் மற்றும் பங்கு விலைகளின் அடிப்படையில் தகவல்களைத் தொகுப்பது மிகவும் எளிதானது, பின்னர் இந்தத் தகவலை நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட மதிப்பீட்டு மடங்குகளாக மாற்றுகிறது. இந்த மடங்குகள் பின்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கான தோராயமான மதிப்பீட்டைப் பெற பயன்படுத்தப்படலாம்.

  • தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள். தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களைப் (டி.சி.எஃப்) பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு வணிகத்தை மதிப்பிடுவதற்கான மிக விரிவான மற்றும் நியாயமான வழிகளில் ஒன்று. இந்த அணுகுமுறையின் கீழ், கையகப்படுத்துபவர் அதன் வரலாற்று பணப்புழக்கத்தின் விரிவாக்கங்கள் மற்றும் இரு வணிகங்களையும் இணைப்பதன் மூலம் அடையக்கூடிய சினெர்ஜிகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையில் இலக்கு நிறுவனத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்புழக்கங்களை உருவாக்குகிறார். வணிகத்திற்கான தற்போதைய மதிப்பீட்டை அடைய இந்த பணப்புழக்கங்களுக்கு தள்ளுபடி வீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • பிரதி மதிப்பு. ஒரு கையகப்படுத்துபவர் ஒரு இலக்கு நிறுவனத்தில் அதன் மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் மதிப்பை அதன் அடிப்படையில் "புதிதாக" உருவாக்க முடியும். அவ்வாறு செய்வது ஒரு நீண்ட தொடர் விளம்பரம் மற்றும் பிற பிராண்ட் கட்டிட பிரச்சாரங்களின் மூலம் பிராண்டின் வாடிக்கையாளர் விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதோடு, பல செயல்பாட்டு தயாரிப்பு சுழற்சிகள் மூலம் போட்டி தயாரிப்பை உருவாக்குவதையும் உள்ளடக்கும்.

  • ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு. மதிப்பீட்டு பகுப்பாய்வின் ஒரு பொதுவான வடிவம், கடந்த ஆண்டு அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிக்கப்பட்ட கையகப்படுத்தல் பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியல்கள் மூலம் சீப்புதல், அதே தொழிலில் அமைந்துள்ள நிறுவனங்களுக்கானவற்றைப் பிரித்தெடுப்பது மற்றும் ஒரு இலக்கு நிறுவனத்தின் மதிப்பு என்ன என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு அவற்றைப் பயன்படுத்துதல். ஒப்பீடு பொதுவாக பல வருவாய் அல்லது பணப்புழக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த அணுகுமுறை காலப்போக்கில் மாறுபட்ட மதிப்புகளைக் கொடுக்கும், ஏனெனில் வாங்குபவர்களிடையே வணிக மதிப்பின் கருத்து மாறுகிறது.